12 september 2023

PopVax 2023-2024

'PopVax 2023-2024' is een initiatief dat is ontwikkeld vanuit de sector Task Force vaccinatie om apothekers te ondersteunen bij het sensibiliseren van patiënten voor griep-en covidvaccinatie, vooral moeilijk bereikbare patiënten.

Wat is het?

'PopVax 2023-2024' is een initiatief dat is ontwikkeld vanuit de sector Task Force vaccinatie om apothekers te ondersteunen bij het sensibiliseren van patiënten voor griep-en covidvaccinatie. Daartoe wordt een pop-up gecreëerd en geïmplementeerd, worden monitoring- en rapportage-instrumenten op meso en macro niveau ontwikkeld, met als doel een effectieve population health management-strategie te bevorderen. Het project werd stopgezet op 15 februari 2024.

Achtergrond

Al vele jaren vervullen apothekers een belangrijke rol in het verstrekken van informatie en het sensibiliseren van (risico)patiënten met betrekking tot griepvaccinatie als ook covidvaccinatie. In voorgaande jaren werd door FarmaFlux en de softwarehuizen ook een pop-up aangeboden om apothekers te ondersteunen bij het identificeren van risicopatiënten die nog geen griepvaccin hadden afgehaald tijdens het griepseizoen alsook om het brede publiek te sensibiliseren voor het nemen van een covidvaccin.

Dit jaar wordt geadviseerd om de vaccinatie tegen covid-19 en griep gelijktijdig te laten plaatsvinden
(griepvaccin in de rechterarm, covidvaccin in de linkerarm), bij voorkeur vanaf week 2 en 3 van oktober 2023, omdat men begin november een mogelijke covid-19-golf verwacht. Tegelijkertijd vreest men dat de vaccinatiegraad voor griep sterk zal dalen als patiënten zich tweemaal moeten laten vaccineren, en mogelijks nog een derde keer voor pneumokokken. Experten bevestigen dat een griepvaccinatie vanaf oktober de patiënt gedurende voldoende lange tijd beschermt voor een komende griepepidemie.
Vlaanderen kiest voor covidvaccinatie vanaf begin september, Brussel en Wallonië vanaf oktober. In 
Wallonië worden bovendien ook nog vaccinatiecentra geopend.

Doel

Het project 'PopVax 2023-2024' heeft als doel apothekers te ondersteunen bij het population health 
management i.v.m. vaccinatie, met name het sensibiliseren voor vaccinatie tegen griep en COVID-19 en de vaccination hesitancy zoveel mogelijk te overwinnen.
Popvax omvat de ontwikkeling van een sensibilisering pop-up en de implementatie van monitoring- en rapportagesystemen op meso en macro niveau. De voornaamste doelstelling is het verbeteren van de vaccinatiegraad voor deze infectieziekten voornamelijk bij de risicogroepen. De apotheker heeft hierin een specifieke rol omwille van zijn laagdrempeligheid.

Verwerkingsdoeleinde

Met het oog op het optimaliseren van de farmaceutische zorg door de apotheker aan de individuele patiënt maakt de apotheker gebruik van de PopVax tool. Deze dienst biedt de mogelijkheid aan de apotheker, de patiënten te sensibiliseren en hen bewust te maken van de noodzaak en voordelen van griep- en COVID-19-vaccinatie, en hen aan te moedigen deze vaccinaties te ontvangen.

De door de apotheker geregistreerde antwoorden zoals opgenomen in de Pop-up  worden door FarmaFlux verder verwerkt tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en opgenomen in een statistisch rapport.  

De statistische rapporten worden enerzijds aan de deelnemende apothekers ter beschikking gesteld en anderzijds aan APB voor de verdere ontwikkeling van het beroep en mogelijke beleidswijzigingen.

Verwerkingswijze

Op instructies van de apotheker voert Farmaflux de nodige verwerkingen uit om de PopVax te laten verschijnen wanneer dit, op basis van de data (geneesmiddelengebruik en leeftijd) door de apotheker in het patiëntendossier ingegeven, nodig is voor een concrete patiënt.

FarmaFlux stelt statistische rapporten op waarin de door de deelnemende apothekers geregistreerde antwoorden in het kader van het gebruik van de PopVax op een geaggregeerde en geanonimiseerde wijze zijn verwerkt. Deze verwerking betreft een verdere verwerking van gegevens.

Dergelijke statistische rapporten worden enerzijds bezorgd aan de apotheker die deelneemt aan het project PopVax : het statistisch rapport geeft de registraties van de apotheker weer. Anderzijds, stelt FarmaFlux, op vraag van APB, voornoemde statistische rapporten ter beschikking aan APB, voor verdere beleidsdoeleinden, en overmaking aan de beleidsmakers.

Soort persoonsgegevens 

 

INSZ nummer

Persoonsgegeven

AGE

Persoonsgegeven

CNK_Product

Administratief gegeven

Product Name

Administratief gegeven

RIZIV_Nummer Apotheek

Persoonsgegeven

Product_Name

Administratief gegeven

Time

Administratief gegeven

Morbidity (risk factor)

ATC-codes

Response_cnk

Persoonsgegeven

 

 

 

Gegevens verder verwerkt door FarmaFlux

INSZ nummer- patiënt gepseudonimiseerd

 

Timestamp (date + hour)

Basis dienstverlening

Response_cnk

 

 

Enkel deze gegevens worden verwerkt in het kader van de correcte uitrol van het project en deze zijn ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is om de doeleinden  van de farmaceutische zorg,  de sensibilisatie en statistische rapportering te bereiken.

 

Duur van de bewaring

Het Bestuursorgaan van FarmaFlux heeft beslist om op 15/09/2023 te starten met de sensibiliserings PopVax. De gegevens worden voor de duur van het project behouden en 1 jaar in het kader van de gezondheidszorg van de patiënt.

Bijkomende informatie

Contactpersoon project:
Marleen Haems – KOVAG

Contactpersoon FarmaFlux:
Corine De Winter

 

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.