03 november 2022

COVID Vaccinatie bereiding en toediening 2022

In het kader van de opvolging van de vaccinatie en het voorbereiden van de vaccins in de apotheek

Wat is het?

In het kader van de opvolging van de vaccinatie en het voorbereiden van de vaccins in de apotheek werd een monitoring opgestart voor de twee honorarium CNK’s om een beeld te krijgen van waar en hoeveel vaccins er voorbereid en afgeleverd worden.

Dit ten einde de beroepsverdediging in het kader van het uitbreiden en versterken van het dossier naar de verschillende stakeholders om vaccinatie in de apotheek als vaste dienstverlening aan te bieden.

Start: 01/08/2022

Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden (opvolgen van zorghandelingen), meer bepaald het aantal vaccins die worden afgeleverd en toegediend, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan xxxxx in het kader van de verdere ontwikkeling van het beroep van apotheker.

Verwerkingswijze

Een specifieke CNK wordt ontwikkeld voor deze verwerking tot het bekomen van het aantal vaccins die worden bereid en afgeleverd binnen de apotheek. De apotheker registreert bij elke aflevering deze specifieke CNK.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt (geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal afgeleverde vaccins.

Soort  persoonsgegevens

CNK 5521729 Honorarium bereiding (+ aflevering) Covid vaccin

CNK 5521711  Honoraire préparation (+ délivrance) vaccin Covid

Colum Nl

Categorie Betrokkene 2 (5)

Duur van de bewaring 

De gegevens van deze verwerking worden 5 jaar bewaard en daarna vernietigd.

Gerelateerde links

 

Bijkomende informatie

Contactpersoon van het project

SECTOR TASKFORCE 
KOVAG
Marleen Haems
Marleen.haems@kovag.be

Contactpersoon bij FarmaFlux

Marc Buckens
info@farmaflux.be

Manon Buyl
manon.buyl@apb.be

 


Laatst gewijzigd op 03/11/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.