27 oktober 2022

Farmaceutische ontslagbegeleiding

Een zorgcode voor farmaceutische ontslagbegeleiding. Dit impliceert de intellectuele acte (analyse) bij het ontvangen van de enveloppe uit het ziekenhuis.

Wat is het?

Een zorgcode voor Farmaceutische ontslagbegeleiding. Dit impliceert de intellectuele acte (analyse) bij het ontvangen van de enveloppe uit het ziekenhuis. Farmaceutische ontslagbegeleiding bestaat uit de 2 volgende stappen:

Medication reconciliation op moment van ontslag uit het ziekenhuis / eerste contact in de apotheek door de apotheker. Samenstellen van correct medicatieschema (in overeenstemming met bestaand schema, historiek, info patiënt, info ziekenhuis,..)

Begeleidingsgesprek een tweetal weken na het ontslagdoor de apotheker. Focus op correct gebruik van medicatie, met betrokkenheid patiënt (eerdere ervaringen,…)

Medication Review

Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden, meer bepaald het aantal afgeleverde groene enveloppen, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan de Lokale beroepsvereniging in het kader van de verdere ontwikkeling van het beroep van apotheker.

Verwerkingswijze

Een specifieke CNK wordt ontwikkeld voor deze verwerking tot het bekomen van het aantal enveloppen  die worden ontvangen binnen de apotheek. De apotheker registreert bij elke aflevering deze specifieke CNK.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt (geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal afgeleverde medicatieschema’s  en gesprekken die worden afgeleverd per apotheek.

Soort persoonsgegevens

CNK
5521653    Farmaceutische ontslagbegeleiding     Accompagnement après la sortie

ColumName

Description

Details

DAG

Aggregatiedatum

Dd/MM/YYYY

CNK CODE

1 van de hierboven vermelde codes

 

APB NUMMER

Apotheek waar de registratie uitgevoerd werd

 

#REGISTRATIES

 Aantal registraties voor betreffend product

 

#APOTHEKEN

 Aantal apotheken die een bovenvermeld product op naam geregistreerd hebben

 

#VERPAKKINGEN

 Aantal geregistreerde verpakkingen

 

#PATIENTEN

 Aantal patiënten waarop product op naam geregistreerd werden

 

Categorie van betrokkenen

Patiënten

Geanonimiseerd gegeven

De apotheek

Persoonsgegeven

Duur van de bewaring

De gegevens van deze verwerking worden 30 jaar bewaard en daarna vernietigd.

 

Bijkomende informatie

Contactpersoon project

Hanne Vandenberghe

Contactpersoon FarmaFlux

Marc Buckens

Corine De Winter
 


Laatst gewijzigd op 27/10/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.