Het voorzien van een nieuwe zorgcode die apothekers kunnen gebruiken om de begeleiding van patiënten na ontslag uit Vzw Koningin Elisabeth Instituut (Revalidatieziekenhuis De Kei) in Oostduinkerke te registreren.

Wat is het?

Het voorzien van een nieuwe zorgcode die apothekers kunnen gebruiken om de begeleiding van patiënten na ontslag uit Vzw Koningin Elisabeth Instituut (Revalidatieziekenhuis De Kei) in Oostduinkerke te registreren. 

  • De patiënt die ontslagen wordt uit het ziekenhuis, krijgt een enveloppe voor de huisapotheker.
  • De patiënt overhandigt de enveloppe met het medicatieschema en de medicatievoorschriften aan zijn/haar huisapotheker.
  • De apotheker voert een ontslagbegeleiding uit, en zorgt voor continuïteit in het medicatiebeleid.
  • De apotheker scant de zorgcode in. Op die manier kan onze onderzoeksgroep goed opvolgen hoeveel enveloppen er aankomen in de apotheek versus hoeveel er worden meegegeven aan de patiënt in het ziekenhuis (en dus de return-ratio berekenen).

Het bevorderen van de informatieoverdracht vanuit het ziekenhuis naar de officina-apotheek, via de enveloppe als praktische communicatie-tool. Op die manier heeft de apotheker de nodige informatie om een ontslagbegeleiding uit te voeren en te zorgen voor continuïteit in het medicatiebeleid van de patiënt.

Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden (opvolgen van zorghandelingen), meer bepaald het aantal afgeleverde groene enveloppen, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan de Lokale beroepsvereniging in het kader van de verdere ontwikkeling van het beroep van apotheker.

Verwerkingswijze

Een specifieke CNK wordt ontwikkeld voor deze verwerking tot het bekomen van het aantal patiënten en verpakkingen die worden afgeleverd binnen de apotheek. De apotheker registreert bij elke aflevering deze specifieke CNK.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt (geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal afgeleverde enveloppen die worden afgeleverd per apotheek.

Soort persoonsgegevens 

 
 
 

CNK

NL

FR

4491676

TRA MS AZ DE KEI

TRA SM AZ DE KEI

 

ColumName

Description

Details

DAG

Aggregatiedatum

Dd/MM/YYYY

CNK CODE

1 van de hierboven vermelde codes

 

#REGISTRATIES

Aantal registraties voor betreffend product

 

#APOTHEKEN

Aantal apotheken die bovenvermeld product op naam geregistreerd hebben

 

#VERPAKKINGEN

Aantal geregistreerde verpakkingen

 

#PATIËNTEN

Aantal patiënten waarop product op naam geregistreerd werd

 

Categorie van betrokkenen

Patiënten

Geanonimiseerd gegeven

De apotheek

Persoonsgegeven

Duur van de bewaring

De gegevens van deze verwerking worden 30 jaar bewaard en vernietigd.

 

Bijkomende informatie


Contactpersoon project

Eline Rammant
Actiecoördinator Sibe (vzw De Koepel)

Mare Claeys

Contactpersoon FarmaFlux

Marc Buckens

Corine De Winter


Laatst gewijzigd op 17/10/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.