20 oktober 2022

De Groene Enveloppe - Cluster KOVAG

Het voorzien van een nieuwe zorgcode die apothekers kunnen gebruiken om de begeleiding van patiënten na ontslag uit de ziekenhuizen in Oost-Vlaanderen te registreren.

Wat is het?

Het voorzien van een nieuwe zorgcode die apothekers kunnen gebruiken om de begeleiding van patiënten na ontslag uit de ziekenhuizen in Oost-Vlaanderen te registreren.

  • De patiënt die ontslagen wordt uit het ziekenhuis, krijgt een enveloppe voor de huisapotheker.
  • De patiënt overhandigt de enveloppe met het medicatieschema en de medicatievoorschriften aan zijn/haar huisapotheker.
  • De apotheker voert een ontslagbegeleiding uit, en zorgt voor continuïteit in het medicatiebeleid.
  • De apotheker scant de zorgcode in. Op die manier kan onze onderzoeksgroep goed opvolgen hoeveel enveloppen er aankomen in de apotheek versus hoeveel er worden meegegeven aan de patiënt in het ziekenhuis (en dus de return-ratio berekenen).

Het bevorderen van de informatieoverdracht vanuit het ziekenhuis naar de officina-apotheek, via de enveloppe als praktische communicatie-tool. Op die manier heeft de apotheker de nodige informatie om een ontslagbegeleiding uit te voeren en te zorgen voor continuïteit in het medicatiebeleid van de patiënt.

Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden (opvolgen van zorghandelingen), meer bepaald het aantal afgeleverde groene enveloppen, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan de Lokale beroepsvereniging in het kader van de verdere ontwikkeling van het beroep van apotheker.

Verwerkingswijze

Een specifieke CNK wordt ontwikkeld voor deze verwerking tot het bekomen van het aantal groene enveloppen die ontvangen worden binnen de apotheek. De apotheker registreert bij het ontvangen van een groene enveloppe deze specifieke CNK.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt (geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal afgeleverde enveloppen die worden afgeleverd per apotheek.

Soort persoonsgegevens 

ZIEKENHUIS

CNK-CODE

·         UZ Gent

4172680

·         AZ Sint-Vincentius Deinze

4172698

·         AZ Sint-Lukas Gent

4172706

·         AZ Groeninge (uitz. Kortrijk)

4172714

·         AZ Jan Palfijn Gent

4172722

·         AZ Sint-Blasius Dendermonde

4172730

·         AZ Glorieux Ronse

4172748

·         AZSE Zottegem

4172755

·         AZ Oudenaarde

4366662

·         PSY BVL-SJB

4366670

·         TRA-MEDICATIESCHEMA

4575940

·         AZ Alma Eeklo

4575932

·         AZ Sint-Elisabeth Zottegem

4575924

ColumName

Description

Details

DAG

Aggregatiedatum

Dd/MM/YYYY

CNK CODE

1 van de hierboven vermelde codes

 

#REGISTRATIES

 Aantal registraties voor betreffend product

 

#APOTHEKEN

 Aantal apotheken die een bovenvermeld product op naam geregistreerd hebben

 

#VERPAKKINGEN

 Aantal geregistreerde verpakkingen

 

#PATIENTEN

 Aantal patiënten waarop product op naam geregistreerd werden

 

 

Categorie van betrokkenen

Patiënten

Geanonimiseerd gegeven

De apotheek

Persoonsgegeven

Duur van de bewaring

De gegevens van deze verwerking worden 30 jaar bewaard en daarna vernietigd.

Gerelateerde links

Bijkomende informatie

Contactpersoon project


De Groene Enveloppe 
KOVAG
Marleen Haems


Contactpersoon FarmaFlux

Marc Buckens

Corine De WinterLaatst gewijzigd op 20/10/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.