19 oktober 2022

De Groene Enveloppe - Cluster Actie Vlaams-Brabant

Deze actie is volledig analoog aan de bestaande ‘(Groene) enveloppe-actie’ die reeds loopt binnen Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (in chronic care projecten Zorgzaam Leuven en Verbonden in de ZOHrg Tienen).

Wat is het?

Het voorzien van een nieuwe zorgcode die apothekers kunnen gebruiken om de begeleiding van patiënten na ontslag uit de ziekenhuizen in Vlaams-Brabant te registreren.

  • De patiënt die ontslagen wordt uit het ziekenhuis, krijgt een enveloppe voor de huisapotheker.
  • De patiënt overhandigt de enveloppe met het medicatieschema en de medicatievoorschriften aan zijn/haar huisapotheker.
  • De apotheker voert een ontslagbegeleiding uit, en zorgt voor continuïteit in het medicatiebeleid.
  • De apotheker scant de zorgcode in. Op die manier kan onze onderzoeksgroep goed opvolgen hoeveel enveloppen er aankomen in de apotheek versus hoeveel er worden meegegeven aan de patiënt in het ziekenhuis (en dus de return-ratio berekenen).

Het bevorderen van de informatieoverdracht vanuit het ziekenhuis naar de officina-apotheek, via de enveloppe als praktische communicatie-tool. Op die manier heeft de apotheker de nodige informatie om een ontslagbegeleiding uit te voeren en te zorgen voor continuïteit in het medicatiebeleid van de patiënt.

Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden (opvolgen van zorghandelingen), meer bepaald het aantal afgeleverde groene enveloppen, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan de Lokale beroepsvereniging in het kader van de verdere ontwikkeling van het beroep van apotheker.

Verwerkingswijze

Een specifieke CNK wordt ontwikkeld voor deze verwerking tot het bekomen van het aantal groene enveloppen die ontvangen worden binnen de apotheek. De apotheker registreert bij het ontvangen van een groene enveloppe deze specifieke CNK.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt (geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal afgeleverde enveloppen per apotheek.

Soort persoonsgegevens

 

ZIEKENHUIS

CNK-CODE

·         RZ Tienen

5520994

·         UZ Leuven

5520978

·         AZ Diest

4550786

·         AZ Jan Portaels (oncologie)

5521661

·         Ziekenhuis Inkendael

4575957

·         Zorggroep Alexianen

4387221

·         UPC Kortenberg

4478137

·         Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek

4510319

·         Sint-Annendael Diest

4568358

·         Farmaceutische ontslagbegeleiding                   (Medicatiereconciliatie zonder env.)

5521653

 

ColumName

Description

Details

DAG

Aggregatiedatum

Dd/MM/YYYY

CNK CODE

1 van de hierboven vermelde codes

 

#REGISTRATIES

 Aantal registraties voor betreffend product

 

#APOTHEKEN

 Aantal apotheken die een bovenvermeld product op naam geregistreerd hebben

 

#VERPAKKINGEN

 Aantal geregistreerde verpakkingen

 

#PATIENTEN

 Aantal patiënten waarop product op naam geregistreerd werden

 

Categorie van betrokkenen

Patiënten

Geanonimiseerd gegeven

De apotheek

Persoonsgegeven

Duur van de bewaring 

De gegevens van deze verwerking worden 30 jaar bewaard en daarna vernietigd.

 

Bijkomende informatie 

Contactpersoon project

Marie Van de Putte

Mare Claeys

Paulien Michiels

Contactpersoon bij FarmaFlux


Laatst gewijzigd op 19/10/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.