20 oktober 2022

De Groene Enveloppe - AZ West-Veurne

Het voorzien van een nieuwe zorgcode die apothekers kunnen gebruiken om de begeleiding van patiënten na ontslag uit het ziekenhuis te registreren.

Wat is het?

Het is de bedoeling een nieuwe zorgcode aan te bieden die apothekers kunnen gebruiken om de zorg van patiënten te registreren nadat ze uit het AZ West-Veurne zijn ontslagen. Deze actie lijkt sterk op de "groene enveloppe-actie" die al aan de gang is in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (in de chronische zorgprojecten Zorgzaam Leuven en Verbonden in ZOHrg Tienen).

  • De patiënt die ontslagen wordt uit het ziekenhuis, krijgt een enveloppe voor de huisapotheker.
  • De patiënt overhandigt de enveloppe met het medicatieschema en de medicatievoorschriften aan zijn/haar huisapotheker.
  • De apotheker voert een ontslagbegeleiding uit, en zorgt voor continuïteit in het medicatiebeleid.
  • De apotheker scant de zorgcode in. Op die manier kan onze onderzoeksgroep goed opvolgen hoeveel enveloppen er aankomen in de apotheek versus hoeveel er worden meegegeven aan de patiënt in het ziekenhuis (en dus de return-ratio berekenen).

Het bevorderen van de informatieoverdracht vanuit het ziekenhuis naar de officina-apotheek, via de enveloppe als praktische communicatie-tool. Op die manier heeft de apotheker de nodige informatie om een ontslagbegeleiding uit te voeren en te zorgen voor continuïteit in het medicatiebeleid van de patiënt.

Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden (opvolgen van zorghandelingen), meer bepaald het aantal afgeleverde groene enveloppen, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan de Lokale beroepsvereniging in het kader van de verdere ontwikkeling van het beroep van apotheker.

Verwerkingswijze

Een specifieke CNK wordt ontwikkeld voor deze verwerking tot het bekomen van het aantal groene enveloppen die ontvangen worden binnen de apotheek. De apotheker registreert bij het ontvangen van een groene enveloppe deze specifieke CNK.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt ( geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal afgeleverde enveloppen die worden afgeleverd per apotheek.

Soort persoonsgegevens 

CNK
4472890           TRA MS AZ WEST VEURNE    TRA SM AZ WEST VEURNE

 

ColumName

Description

Details

DAG

Aggregatiedatum

Dd/MM/YYYY

CNK CODE

1 van de hierboven vermelde codes

 

#REGISTRATIES

 Aantal registraties voor betreffend product

 

#APOTHEKEN

 Aantal apotheken die een bovenvermeld product op naam geregistreerd hebben

 

#VERPAKKINGEN

 Aantal geregistreerde verpakkingen

 

#PATIENTEN

 Aantal patiënten waarop product op naam geregistreerd werden

 

 

Categorie van betrokkenen

Patiënten

Geanonimiseerd gegeven

De apotheek

Persoonsgegeven

 

Duur van de bewaring

De gegevens van deze verwerking worden 30 jaar bewaard en daarna vernietigd.

Bijkomende informatie

Contactpersoon project

Eline Rammant - Actiecoördinator Sibe (vzw De Koepel)

Mare Claeys

Contactpersoon FarmaFlux


Marc Buckens

Corine De WinterLaatst gewijzigd op 20/10/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.