10 januari 2023

De Groene Enveloppe - AZ Sint-Jan Campus Serruys Oostende

Het voorzien van een nieuwe zorgcode te voorzien die apothekers kunnen gebruiken om de begeleiding van patiënten na ontslag uit AZ Sint-Jan Campus Serruys te Oostende te registreren.

Wat is het?

Het voorzien van een nieuwe zorgcode te voorzien die apothekers kunnen gebruiken om de begeleiding van patiënten na ontslag uit AZ Sint-Jan Campus Serruys te Oostende te registreren. Duur van het project : vanaf mei 2022 voor onbepaalde duur

Deze actie is volledig analoog aan de bestaande ‘(Groene) enveloppe-actie’ die reeds loopt binnen Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (in chronic care projecten Zorgzaam Leuven en Verbonden in de ZOHrg Tienen). 

  • De patiënt die ontslagen wordt uit het ziekenhuis, krijgt een enveloppe voor de huisapotheker.
  • De patiënt overhandigt de enveloppe met het medicatieschema en de medicatievoorschriften aan zijn/haar huisapotheker.
  • De apotheker voert een ontslagbegeleiding uit, en zorgt voor continuïteit in het medicatiebeleid.
  • De apotheker scant de zorgcode in. Op die manier kan onze onderzoeksgroep goed opvolgen hoeveel enveloppen er aankomen in de apotheek versus hoeveel er worden meegegeven aan de patiënt in het ziekenhuis (en dus het berekenen van de return-ratio).

Het bevorderen van de informatieoverdracht vanuit het ziekenhuis naar de officina-apotheek, via de enveloppe als praktische communicatie-tool. Op die manier heeft de apotheker de nodige informatie om een ontslagbegeleiding uit te voeren, en te zorgen voor continuïteit in het medicatiebeleid van de patiënt.

Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden (opvolgen van zorghandelingen) , meer bepaald het aantal afgeleverde groene enveloppen, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan de Lokale beroepsvereniging in het kader van de verdere ontwikkeling van het beroep van apotheker.

Verwerkingswijze

Een specifieke CNK wordt ontwikkeld voor deze verwerking tot het bekomen van het aantal patiënten en verpakkingen die worden afgeleverd binnen de apotheek. De apotheker registreert bij elke aflevering deze specifieke CNK.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt ( geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal afgeleverde enveloppen per apotheek.

Soorten persoonsgegevens

CNK

NL

FR

4637203

TRA MS SERRUYS OOSTENDE

TRA SM SERRUYS OOSTENDE

#VERPAKKINGEN

 Aantal geregistreerde verpakkingen

 

#PATIENTEN

 Aantal patiënten waarop product op naam geregistreerd werden

 

Categorie van betrokkenen

Patiënten

Geanonimiseerd gegeven

De apotheek

Persoonsgegeven

Duur van de bewaring

De gegevens van deze verwerking worden 30 jaar bewaard en daarna vernietigd.

 

Bijkomende informatie 

Contactpersoon project

Eline Rammant Actiecoördinator Sibe (vzw De Koepel)

Contactpersoon FarmaFlux


Laatst gewijzigd op 10/01/2023

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.