03 november 2022

Zelfmoordpreventie

VAN is in samenwerking met VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie in het voorjaar van 2022 een project gestart in het kader van suïcidepreventie in de apotheek

Wat is het?

VAN is in samenwerking met VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie in het voorjaar van 2022 een project gestart in het kader van suïcidepreventie in de apotheek met steun van de Vlaamse Overheid. Concreet loopt dit project over 2 jaar en start er een pilootproject in het najaar 2022 bij +/- 50 apotheken in minstens 2 verschillende ELZ.

Door het project willen we:

  • apothekers kennis bijbrengen over het bestaande hulp- en ondersteuningsaanbod voor suïcidale personen.
  • apotheker de tools aanreiken om signalen van suïcidaal gedrag te herkennen en een gesprek aan te gaan.
  • bereiken dat apothekers gaan sensibiliseren over medicatiebeheer (meegeven van adviezen bij specifieke geneesmiddelen of een aangepaste aflevering)
  • dat de apothekers de patiënten correct kan gaan doorverwijzen, afspraken rond dit thema kunnen gemaakt worden met andere zorgverstrekkers en patiënten met suïcidale gedachten beter opgevolgd worden.

Duur van het project: 2 jaar vanaf 01/09/22.

Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden, meer bepaald het aantal verpakkingen en aantal patiënten, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan VAN in het kader van dit project.

Verwerkingswijze

Een specifieke CNK wordt ontwikkeld voor deze verwerking tot het bekomen van het aantal patiënten en verpakkingen die worden afgeleverd binnen de apotheek. De apotheker registreert bij elke aflevering deze specifieke CNK.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt ( geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal patiënten en verpakkingen die worden afgeleverd per apotheek.

Soort persoonsgegevens

5521885   - X018 Prévention du suicide - X018 Suïcidepreventie

ColumName

Description

Details

DAG

Aggregatiedatum

Dd/MM/YYYY

CNK CODE

1 van de hierboven vermelde codes

 

#REGISTRATIES

Aantal registraties voor betreffend product

 

#APOTHEKEN

Aantal unieke apotheken die bovenvermeld product op naam geregistreerd hebben

 

#VERPAKKINGEN

Aantal geregistreerde verpakkingen

 

#PATIËNTEN

Aantal patiënten waarop product op naam geregistreerd werd

 

Categorie van betrokkenen

Patiënten

Geanonimiseerd gegeven

De apotheek

Persoonsgegeven

Duur van de bewaring

De gegevens worden voor een termijn van  5 jaar bewaard en daarna vernietigd.

Bijkomende informatie

Contactpersoon project:

Barbara Verboven
Vlaams Apothekers Netwerk (VAN)

Contactpersoon FarmaFlux:

Marc Buckens

Corine De Winter


Laatst gewijzigd op 03/11/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.