21 oktober 2022

Preventie huidkanker - VAN

Het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) focuste in de maand mei 2022 focussen op preventie van huidkanker in het kader van de “Maand van de preventie”.

Wat is het?

Het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) focuste in de maand mei 2022 focussen op preventie van huidkanker in het kader van de “Maand van de preventie”.

De VAN-leden (apothekers) konden die maand een webinar en sessies op de Pharmanology beurs volgen en kregen het nodige ondersteuningsmateriaal. Ook zette VAN communicatiemateriaal in om hen warm te maken. Daarnaast worden data verzameld via CNK-codes om onze acties meer zichtbaar te maken. Hiervoor werken we samen met Prof. Lahousse en Farmaflux.

Duur van het project: de hele maand mei 2022 werden de CNK-codes gecapteerd.

Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de farmaceutische zorg zal de apotheker zijn patiënt aanspreken op mogelijke gevaren van huidkanker. Indien de patiënt instemt, zullen de gegevens in het kader van het gesprek geregistreerd worden aan de hand van de onderstaande cnk's. De apotheker geeft de instructie aan Farmaflux om deze gegevens te verwerken.

In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden meer bepaald het aantal preventie gesprekken, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan de Lokale beroepsvereniging in het kader van de verdere ontwikkeling van het beroep van apotheker.

Verwerkingswijze

Een specifieke CNK wordt ontwikkeld voor deze verwerking tot het bekomen van het aantal patiënten en verpakkingen die worden afgeleverd binnen de apotheek. De apotheker registreert bij elke aflevering deze specifieke CNK.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt (geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal gesprekken die worden gevoerd per apotheek.

Soort persoonsgegevens

CNK

5521778

X017 Huidkanker - Raadplegen van een arts of specialist

X017 Cancer de la peau - Consulter un médecin généraliste - spécialiste

5521760

X017 Huidkanker - Onderscheiden (ABCDE-regel)

X017 Cancer de la peau - Distinguer (règle ABCDE)

5521752

X017 Huidkanker - Risicofactoren

X017 Cancer de la peau - Facteurs de risques

5521745

X017 Huidkanker - Sensibiliseren

X017 Cancer de la peau - Sensibiliser

 

ColumName

Description

Details

DAG

Aggregatiedatum

Dd/MM/YYYY

CNK CODE

1 van de hierboven vermelde codes

 

#REGISTRATIES

 Aantal registraties voor betreffend product

 

#APOTHEKEN

 Aantal apotheken die een bovenvermeld product op naam geregistreerd hebben

 

#VERPAKKINGEN

 Aantal geregistreerde verpakkingen

 

#PATIENTEN

 Aantal patiënten waarop product op naam geregistreerd werden

 

Categorie van betrokkenen

Patiënten

Geanonimiseerd gegeven

De apotheek

Persoonsgegeven

 

Duur van de bewaring

 
De data van de geïncludeerde patiënten wordt nog een jaar bijgehouden.

Gerelateerde links

 

 

Bijkomende informatie

Contactpersoon project

Coördinator van het VAN-focusdomein Preventie
Karel Verlinde


Contactpersoon FarmaFlux

Marc Buckens

Corine De Winter


Laatst gewijzigd op 21/10/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.