19 oktober 2022

Data - analyse Registratie COVID-19 sneltesten

De snelle antigeentest is over het algemeen zeer betrouwbaar voor mensen met klachten, de zogenoemde symptomatische patiënten, maar minder voor asymptomatische personen.

Wat is het?

De snelle antigeentest is over het algemeen zeer betrouwbaar voor mensen met klachten, de zogenoemde symptomatische patiënten, maar minder voor asymptomatische personen. Eerst zullen ze ingezet worden in de ziekenhuizen, maar later ook in test- en triagecentra en bijvoorbeeld bij apothekers. 

In het kader van de COVID-19 pandemie is het noodzakelijk om gegevens over het aantal sneltesten te capteren om het nodige advies te geven aan de beleidsmakers.   


Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden ( opvolgen van gebruik van geneesmiddelen en gezondheidsproducten) meer bepaald het aantal afgeleverde sneltesten, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan de APB in het kader van de verdere ontwikkeling van het beroep van apotheker en beleidsvoering in het kader van de COVID -19 pandemie.

Verwerkingswijze

De CNK van het product wordt verder verwerkt in het kader van statistische doeleinden.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt ( geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal afgeleverde COVID-19 testen die worden afgeleverd per apotheek.

Soorten persoonsgegevens


CNK:
5521315 Honorarium Covid-19 Antigeensneltest: Testmateriaal + staalafname + analyse van de test en reporting
Honoraire Covid-19 Test antigénique rapide: matériel de test + prélèvement de l’échantillon + analyse du test et reporting

5521323 Honorarium Covid-19 Antigeensneltest: Staalafname + analyse van de test en report       
Honoraire Covid-19 Test antigénique rapide: Prélèvement de l’échantillon + analyse du test et reporting

Zelftesten Cnk Nl
Categorie Betrokkene 2

Duur van de bewaring
De gegevens van deze verwerking worden 1 jaar bewaard en daarna vernietigd

Gerelateerde links

Bijkomende informatie


Contactpersoon project

Luc Vansnick
Luc.Vansnick@apb.be

Contactpersoon FarmaFlux

Marc Buckens
info@farmaflux.be


Laatst gewijzigd op 19/10/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.