21 oktober 2022

Zwangerschapsbegeleiding

In het Pilootproject Zwangerschapsbegeleiding gaan 30 pilootapotheken de haalbaarheid na van een zwangerschapsbegeleiding bij vrouwen met een zwangerschapswens of in het begin van hun zwangerschap.

Wat is het?

In het Pilootproject Zwangerschapsbegeleiding gaan 30 pilootapotheken de haalbaarheid na van een zwangerschapsbegeleiding bij vrouwen met een zwangerschapswens of in het begin van hun zwangerschap.

De dienst “Zwangerschaps(wens)begeleiding” in de apotheek heeft als doel vrouwen met een kinderwens of vrouwen in het begin van hun zwangerschap goed te begeleiden en te informeren over:

  • Het belang van foliumzuur;
  • Het belang om vóór de zwangerschap een arts of gynaecoloog te contacteren voor het:
    1.  Bepalen van antistoffen
    2. Bepalen van vaccinatiestatus
    3. Evaluatie van het chronisch geneesmiddelgebruik
  • Het gebruik van medicatie en gezondheidsproducten bij de aanpak van zwangerschapskwaaltjes of andere (kleinere) aandoeningen tijdens de zwangerschap;
  • Een gezonde levensstijl en de nodige hygiënische maatregelen.

Het project loopt tot eind november 2020, met de bedoeling de dienstverlening stapsgewijs nationaal uit te rollen.

Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden, meer bepaald van het aantal zwangerschapsbegeleidingsgesprekken, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan APB in het kader van de verdere ontwikkeling van het beroep van apotheker.

Verwerkingswijze

Een specifieke CNK wordt ontwikkeld voor deze verwerking tot het bekomen van het aantal patiënten en gesprekken die worden afgeleverd binnen de apotheek. De apotheker registreert bij elke aflevering deze specifieke CNK.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt ( geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal afgeleverde zwangerschapsbegeleidingsgesprekken die worden gedaan per apotheek.

Soort persoonsgegevens

Tabel Zwangerschapsbegeleiding

Categorie Betrokkene 3 (3)

Duur van de bewaring

De gegevens van deze verwerking worden maandelijks opgemaakt en verwijderd.

Contactpersoon project

Isabelle De Wulf
Isabelle.dewulf@apb.be

Contactpersoon FarmaFlux

Marc Buckens
info@farmaflux.be


Laatst gewijzigd op 21/10/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.