Het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) wil graag de rol van apothekers in preventie ondersteunen.

Wat is het?

Het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) wil graag de rol van apothekers in preventie ondersteunen. Daarom organiseert het in mei 2021 voor de eerste keer een project om apothekers extra te motiveren in te zetten op preventie. Als thema werd ‘Rookstop’ naar voren geschoven.

De doelstelling van het project is tweeledig: enerzijds de apothekers een maand laten focussen op rookstopbegeleiding in de apotheek m.b.v. materiaal, communicatie en opleidingen. Anderzijds aan de overheid aantonen dat apothekers effectief een belangrijke rol kunnen spelen in preventie m.b.v. dataverzameling.

Voor het verzamelen van deze data zou VAN graag gebruik maken van 4 CNK-codes die de apotheker in het softwaresysteem kan registreren.

  • Rood: ik heb mijn patiënt aangesproken over zijn/haar rookgedrag maar hij/zij is er niet klaar voor actie te ondernemen.
  • Oranje: ik heb mijn patiënt aangesproken en doorverwezen naar een hulpverlener (huisarts, tabakoloog, de tabakslijn, … ).
  • Geel: ik heb mijn patiënt aangesproken en hij zal zonder hulpmiddelen proberen te stoppen.
  • Groen: ik heb mijn patiënt aangesproken en hij/zij is gemotiveerd om te stoppen en heeft NRT (= Nicotine replacement therapy) aangekocht.

De dataverzameling kan misschien via het GFD verlopen. Bij registratie op naam van de patiënt zouden de geregistreerde data dan doorgestuurd worden naar FarmaFlux. Een filter zorgt ervoor dat deze data niet in het GFD terechtkomen. De gegevens kunnen gecapteerd worden via een trigger aan de 4 CNK’s, die vervolgens geanonimiseerd worden en aan VAN bezorgd. Schematisch voorgesteld:

Rookstop Van Schema 1024x437

Op deze manier is er in de apotheek enkel een registratie op naam nodig en moeten de gegevens niet op een fictief voorschrift worden ingevoerd, hetgeen zou kunnen maken dat bepaalde gegevens verloren gaan.

 De start van het project is voorzien in mei 2021. FarmaFlux zal 4 CNK’s capteren die wijzen op een zorghandeling. 

Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de farmaceutische zorg  zal de apotheker zijn patiënt aanspreken op zijn rookgedrag indien de patiënt instemt zullen de gegevens in het kader van het gesprek geregistreerd worden aan de hand van de onderstaande cnk's. De apotheker geeft de instructie aan Farmaflux om deze gegevens te verwerken.

In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden, meer bepaald van het aantal Rookstopgesprekken , krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan VAN in het kader van de verdere ontwikkeling van het beroep van apotheker.

Verwerkingswijze

Een specifieke CNK wordt ontwikkeld voor deze verwerking tot het bekomen van het aantal patiënten en gesprekken die worden afgeleverd binnen de apotheek. De apotheker registreert bij elke aflevering deze specifieke CNK.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt ( geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal afgeleverde Rookstopsgesprekken die worden gedaan per apotheek.

Type Persoongegevens
CNK Codes

5521067              X010 Gesprek Rookstop: geen aanpassing rookgedrag    
5521075              X010 Gesprek Rookstop: doorverwijzing naar rookstophulpverlener         
5521083              X010 Gesprek Rookstop: aanpassing rookgedrag zonder hulpmiddelen   
5521091              X010 Gesprek Rookstop: aanpassing rookgedrag met hulpmiddelen   

ColumName

Description

Details

DATUM

Geaggregeerd op dagbasis

dd/mm/yyyy

PATIENT

Code patiënt

 

GESLACHT

m/v

 

GEBOORTEJAAR

 

 

LEEFTIJDSGROEP

>=20 <40; >=40 <60; >60

 

VERBRUIK_LAATSTE_90_DAGEN_DDD_TOT

 

 

VERANDERING_TOV_360 DAGEN_GELEDEN_DDD_TOT

 

 

VERBRUIK_LAATSTE_90_DAGEN_Nicotinesubstitutie

 

 

VERANDERING_TOV_90_DAGEN_GELEDEN_Nicotinesubstitutie

 

 

VERBRUIK_LAATSTE_90_DAGEN_varenicline

 

 

VERANDERING_TOV_90_DAGEN_GELEDEN_varenicline

 

 

VERBRUIK_LAATSTE_90_DAGEN_cytisine

 

 

VERANDERING_TOV_90_DAGEN_GELEDEN_cytisine

 

 

VERBRUIK_LAATSTE_90_DAGEN_bupropion

 

 

VERANDERING_TOV_90_DAGEN_GELEDEN_bupropion

 

 

VERBRUIK_LAATSTE_90_DAGEN_nortriptyline

 

 

VERANDERING_TOV_90_DAGEN_GELEDEN_nortriptyline

 

 

VERBRUIK_LAATSTE_90_DAGEN_Hoestmiddelen

 

 

VERANDERING_TOV_180_DAGEN_GELEDEN_Hoestmiddelen

 

 

VERBRUIK_LAATSTE_90_DAGEN_Inhalatiemedicatie

 

 

VERANDERING_TOV_180_DAGEN_GELEDEN_Inhalatiemedicatie

 

 

VERBRUIK_LAATSTE_90_DAGEN_Antibiotica

 

 

VERANDERING_TOV_180_DAGEN_GELEDEN_Antibiotica

 

 

VERBRUIK_LAATSTE_90_DAGEN_Glucocorticosteroïden

 

 

VERANDERING_TOV_180_DAGEN_GELEDEN_Glucocorticosteroïden

 

 

VERBRUIK_LAATSTE_90_DAGEN_Oftalmologische_middelen

 

 

VERANDERING_TOV_180_DAGEN_GELEDEN_Oftalmologische_middelen

 

 

VERBRUIK_LAATSTE_90_DAGEN_Antihypertensiva

 

 

VERANDERING_TOV_180_DAGEN_GELEDEN_Antihypertensiva

 

 

VERBRUIK_LAATSTE_90_DAGEN_Kankermiddelen

 

 

VERANDERING_TOV_360_DAGEN_GELEDEN_Kankermiddelen

 

 

VERBRUIK_LAATSTE_90_DAGEN_Immunosuppressiva

 

 

VERANDERING_TOV_360_DAGEN_GELEDEN_Immunosuppressiva

 

 

VERBRUIK_LAATSTE_90_DAGEN_Antithrombotica

 

 

VERANDERING_TOV_360_DAGEN_GELEDEN_Antithrombotica

 

 

VERBRUIK_LAATSTE_90_DAGEN_Antidiabetics

 

 

VERANDERING_TOV_360_DAGEN_GELEDEN_Antidiabetics

 

 

VERBRUIK_LAATSTE_90_DAGEN_Cholesterolremmers

 

 

VERANDERING_TOV_360_DAGEN_GELEDEN_Cholesterolremmers

 

 

 
Categorie Betrokkene 3 (3)
 
Duur van de verwerking
Deze gegevens worden minstens 1 jaar bijgehouden en daarna vernietigd.
 
Gerelateerde links

Contactpersoon project

Voor VAN

Contactpersoon FarmaFlux

Marc Buckens
rookstop@farmaflux.be

Corine De Winter
corine.dewinter@apb.be


Laatst gewijzigd op 17/10/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.