19 oktober 2022

Rookstop De Westvlaamse

De Westvlaamse focuste in december 2020 (en ook na nieuwjaar omwille van de goede voornemens) op de rookstopbegeleiding in de apotheek.

Wat is het?

De Westvlaamse focuste in december 2020 en ook na nieuwjaar omwille van de goede voornemens op rookstopbegeleiding in de apotheek.

Eind september 2020 werd een sensibiliseringscampagne gestart met een interactieve video die door de apothekers kon gedeeld worden via hun social media en website. De boodschap van deze campagne was dat een patiënt 9 keer meer kans heeft op een succesvolle rookstop wanneer de eerste rookvrije week achter de rug is, dat nicotinevervangers de ontwenningsverschijnselen verminderen en dat de combinatie professionele begeleiding/nicotinevervangers een garantie voor succes biedt.

Naast een e-learning in drie modules: motivationele begeleiding, mechanisme van nicotineverslaving en van nicotinesubstitutietherapie en de voordelen van communicatie via sociale media, kregen de titularissen een stappenplan om een roker in 7 stappen te begeleiden naar een succesvolle rookstop en een baliekrant over “motiveren tot rookstop”. Er vond ook een opleidingswebinar “Stoppen met roken, een praktische multidisciplinaire aanpak” plaats (Spreker E. Tommelein) en ten slotte ontving elke apotheek een pakket om deze campagne visibiliteit te geven, bestaande uit posters, patiëntenfolders, 10 motivatie-en 10 afhankelijkheidstests, een betaalmatje en een baliekrant over de NST-middelen.

Tijdens de campagne die begin december 2020 startte, werd er gevraagd de totale verkoop aan rookstopmiddelen (NST + Zyban® en Champix®) tussen 1/12/19 en 1/3/20 door te geven om die te vergelijken met de verkoop tussen 1/12/20 en 1/3/21. Bij elke interventie i.v.m. rookstop moest de CNK 5519004 ingelezen worden, zodat er, naar analogie van de griepcampagne, een jaarlijkse opvolging kan gebeuren. 

Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden, meer bepaald van het aantal rookstopgesprekken, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan de Lokale beroepsvereniging in het kader van de verdere ontwikkeling van het beroep van apotheker.

Verwerkingswijze

Een specifieke CNK wordt ontwikkeld voor deze verwerking tot het bekomen van het aantal patiënten en gesprekken die worden afgeleverd binnen de apotheek. De apotheker registreert bij elke aflevering deze specifieke CNK.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt (geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal afgeleverde rookstopgesprekken die worden gevoerd per apotheek.

Soort persoonsgegevens

CNK

55190004 – FZ Rookstop – Interventie apotheker

ColumName

Description

Details

DAG

Aggregatiedatum

DD/MM/YYYY

NUM APB

Apotheek waar de registratie uitgevoerd werd

 

CNK CODE

1 van de hierboven vermelde codes

 

#REGISTRATIES

Aantal registraties voor betreffend product

 

#APOTHEKEN

Aantal apotheken die een bovenvermeld product op naam geregistreerd hebben

 

#VERPAKKINGEN

Aantal geregistreerde verpakkingen

 

#PATIENTEN

Aantal patiënten waarop product op naam geregistreerd werden

 

 

Categorie van betrokkene

Patiënten

Geanonimiseerd gegeven

De apotheek

Persoonsgegeven

Duur van de bewaring

De gegevens van deze verwerking worden maandelijks opgemaakt en verwijderd.

 

Bijkomende informatie

Contactpersoon project


Apr. Christophe Blanckaert
 – Directeur Beroepsontwikkeling De Westvlaamse Apothekersvereniging
Tel. 051/69.11.20 

Contactpersoon FarmaFlux


Marc Buckens


Laatst gewijzigd op 19/10/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.