03 april 2023

Medication Review

Vanaf 1 april mag elke huisapotheker een medicatienazicht uitvoeren bij patiënten die 5 of meer chronische terugbetaalde geneesmiddelen nemen.

Wat is het?

Het stappenplan

Een medicatienazicht bestaat uit 7 stappen.
1. De dienst opstarten en de patiënt uitnodigen.
2. Het gesprek voorbereiden.
3. Het patiëntgesprek (farmacotherapeutische anamnese).
4. De farmacotherapeutische analyse en het actieplan.
5. Het actieplan delen met de huisarts.
6. Actieplan en patiënttevredenheid bespreken met de patiënt.
7. Het medicatieschema aanpassen in functie van het actieplan. 

Voor dit project ontwikkelde FarmaFlux opnieuw een eForm. De eform ‘Medicatienazicht’ is opgebouwd uit 7 tabbladen die de apotheker begeleidt in het opmaken van een medicatienazicht voor een specifieke patiënt met het doel de patiënt te adviseren in goed geneesmiddelengebruik. 

De e-form  vervangt een klinische evaluatie niet, maar is slechts een hulpmiddel bij het uitvoeren van een medicatienazicht en ze kan het kritisch nadenken en de interpretatie van een apotheker niet vervangen.

Voor personen ouder dan 65 jaar suggereert de e-form automatisch potentiële geneesmiddel gebonden problemen op basis van de GheOP3S-analyse. Het is uiteraard aangeraden dat de apotheker ook andere tools gebruikt om geneesmiddel gebonden problemen op te sporen.

Tabblad 1 : Dit tabblad is opgebouwd uit verschillende velden ter identificatie van de patiënt (naam, adres , leeftijd, geslacht, mailadres , gegevens van de eventuele mantelzorger, gegevens van de huisarts, ..), deze gegevens komen zo veel als mogelijk uit de apothekerssoftware en worden verder manueel aangevuld.
In dit Tabblad wordt eveneens aangegeven wie het medicatienazicht initieert. 

Tabblad 2: In Tabblad twee wordt aan de apotheker gevraagd om aan te duiden welke geneesmiddelen worden meegenomen in het medicatienazicht,  deze geneesmiddelen komen uit een gepseudonimiseerde databank die alle op naam geregistreerde producten bevat afgeleverd in de Belgische publieke officina.

Tabblad 3: Dit tabblad bevat algemene vragen over geneesmiddelen en de gezondheidstoestand van de patiënt.

Tabblad 4:  Hier kan de apotheker voor ieder product problemen registreren. Dit kunnen zowel problemen zijn die vastgesteld werden tijdens het gesprek met de patiënt, als problemen die de apotheker vaststelt tijdens de farmacotherapeutische analyse. Voor personen ouder dan 65 jaar suggereert de e-form automatisch potentiële problemen op basis van de GheOP3S-analyse. De apotheker dient deze al dan niet te bevestigen.

Tabblad 5: Overzicht van de geneesmiddelgebonden problemen die de patiënt ondervindt of vastgesteld tijdens de analyse. De apotheker heeft hier de mogelijkheid interventies aan te duiden om de therapie van de patiënt te verbeteren. Hier geeft de apotheker aan welke problemen opgenomen worden in het verslag voor de arts en/of de patiënt. Het verslag voor de apotheek bevat alle informatie.

Tabblad 6: Een verslag van het medicatienazicht onder PDF-vorm wordt opgesteld voor de apotheek, de arts en de patiënt. Deze verslagen kunnen hier gedownload en geprint worden. 

Tabblad 7: Een meer praktisch tabblad met beheersfunctie waar de apotheker bijvoorbeeld de logging gegevens kan terugvinden, zijn medicatienazicht volledig kan verwijderen...

Indien je bijkomende informatie over de werking van de tool wenst, kan je de website van APB consulteren.

Intellectuele eigendomsrechten

De eform Medicatienazicht is ontwikkeld door de APB. De eventuele auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de eform (de inhoud en de vormgeving) komen uitsluitend toe aan APB, met uitzondering van de eventuele rechten op de inhoud van het Tabblad 4. De inhoud van tabblad 4 van de eform Medicatienazicht  is gedeeltelijk gebaseerd op de GheOP3S tool die ontwikkeld werd door de Eenheid Farmaceutische zorg van de Universiteit Gent.
Farmaflux zorgt slechts voor het technische beheer en toegang tot de e-form.  

Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de Voortgezette farmaceutische zorg beschreven in het KB van 21 januari 2009 houdende de onderrichtingen van apothekers, zal de apotheker de patiënt begeleiden bij een goede geneesmiddelen gebruik door onder meer het opmaken van een medicatieschema maar ook verdere individuele farmaceutische zorg.

Daarnaast zullen deze gegevens ook secundair verwerkt worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek door een academische instelling die de opdracht gekregen heeft de implementatie van de nieuwe dienst “Begeleidingsgesprek Medicatienazicht in de Belgische officina-apothaak te evalueren.

Verwerkingswijze

Daarnaast is in het KB bepaald dat de apotheker de geïnformeerde toestemming heeft ontvangen alvorens hij/ zij deze stappen kan ondernemen. Een specifiek formulier werd opgemaakt om de gegevens op een georganiseerde manier te verwerken en over te maken aan de behandelende arts zodat de patiënt een beter zorgverstrekking ontvangt. De gegevens worden versleuteld bewaard en geanonimiseerd voor de verdere verwerking in het kader van het wetenschappelijk onderzoek.

Soorten persoonsgegevens

NAAM patiënt

 

INSZ nummer

 

Geslacht

 

Geboortedatum

               

Dd/MM/YYYY

Adres Patiënt

 

Naam Arts

 

Adres van de Arts

 

Naam Geneesmiddelen

 

Problemen vastgesteld bij de patiënt

 

Geneesmiddelgebonden problemen

 

Voorgestelde interventies

 

 

Categorie van betrokkenen

 Patiënten

Geanonimiseerd gegeven

Gegevens Arts

Persoonsgegevens

De apotheek

Persoonsgegevens

 

Duur van de bewaring

De gegevens van deze verwerking worden 10 jaar bewaard.

 

Contactgegevens

Apr. Isabelle De Wulf  - Diensthoofd Wetenschappelijke Projecten - APB
Tel: 02/285.42.81

Disclaimer

Zie pdf hieronder.

 

Folders en andere downloads


Laatst gewijzigd op 03/04/2023

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.