17 oktober 2022

Gesprek Optimalisatie Therapietrouw

Het betreft een nieuwe zorgcode die apothekers kunnen gebruiken om de uitvoering van het ‘gesprek therapietrouw’ te kunnen registreren.

Wat is het?

Het betreft een nieuwe zorgcode die apothekers kunnen gebruiken om de uitvoering van het ‘gesprek therapietrouw’ te kunnen registreren.
Deze actie wordt uitgerold door het Chronic Care Project Empact binnen zijn regio, momenteel tot eind 2022.
Verloop van de actie in het kort samengevat:

  • Arts en/of apotheker bemerkt problemen met therapietrouw bij patiënt en stelt dit gesprek voor aan de patiënt.
    • Mits akkoord van de patiënt maakt de arts een voorschrift op naam van de patiënt waarbij dit gesprek aanbevolen wordt ‘Gesprek Therapietrouw i.k.v. CCP empact’).
    • De apotheker kan dit gesprek op eigen initiatief opstarten.
  • Het gesprek wordt in de apotheek uitgerold waarbij de apotheker gevraagd wordt een CNK te registreren en verslagblad op te maken voor patiënt/arts.
  • Bij dringende bemerkingen/problemen/discrepanties wordt de huisarts meteen gecontacteerd.
 

Het doel van de actie is de therapietrouw van chronische patiënten (min. 3 chronische geneesmiddelen (180 DDD) te optimaliseren. Dit gebeurt door de officina-apotheker in gesprek te laten gaan met zijn patiënten waarbij signalen van therapie-ontrouw opgevangen worden door de apotheker en/of de huisarts. Het gesprek verloopt via een protocol, opgesteld binnen empact. Hierbij wordt bovendien een verslagblad opgemaakt voor de patiënt en huisarts waarbij bevindingen en aandachtspunten genoteerd worden.

Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden, meer bepaald van het aantal begeleidingsgesprekken Therapietrouw , krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan de Lokale beroepsvereniging in het kader van de verdere ontwikkeling van het beroep van apotheker.

Verwerkingswijze

Een specifieke CNK wordt ontwikkeld voor deze verwerking tot het bekomen van het aantal patiënten en gesprekken die worden afgeleverd binnen de apotheek. De apotheker registreert bij elke aflevering deze specifieke CNK.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt (geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal afgeleverde rookstopgesprekken die worden gedaan per apotheek.

Soort persoonsgegevens

 

CNK 5521794
CCP02_Gesprek optimalisatie therapietrouw
CCP02_Entretien Optimisation observance

ColumName

Description

Details

DAG

Aggregatiedatum

Dd/MM/YYYY

PROVINCIE

 

 

CNK CODE

1 van de hierboven vermelde codes

 

#REGISTRATIES

 Aantal registraties voor betreffend product

 

#APOTHEKEN

 Aantal apotheken die een bovenvermeld product op naam geregistreerd hebben

 

#VERPAKKINGEN

 Aantal geregistreerde verpakkingen

 

#PATIENTEN

 Aantal patiënten waarop product op naam geregistreerd werden

 

Categorie van betrokkenen

Patiënten

Geanonimiseerd gegeven

De apotheek

Persoonsgegeven

Duur van de bewaring

De gegevens van deze verwerking worden dagelijks opgemaakt en verwijderd.

Bijkomende informatie

Contactpersoon project 

Hanne Vandenberghe

 

Contactpersoon FarmaFlux


Laatst gewijzigd op 17/10/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.