17 oktober 2022

Begeleiding Parkinsonpatiënten door de (huis)apotheker

Masterproef KU Leuven: Begeleiding van parkinsonpatiënten door de (huis)apotheker: een meerwaarde?

Wat is het?

Masterproef KU Leuven: Begeleiding van parkinsonpatiënten door de (huis)apotheker: een meerwaarde?  
Een protocol voor een Gesprek Goed Geneesmiddelengebruik (GGG) Parkinson werd ontwikkeld. Deze werd in het voorjaar 2021 op kleine schaal uitgevoerd waarbij er werd gepolst naar de eventuele meerwaarde bij apotheker, huisarts, neuroloog, parkinsonverpleegkundige en patiënt.

2021-2022: Grotere uitrol van dit gesprek is voorzien waarbij er nagegaan wordt welke bijkomende ondersteuning de apotheker nodig heeft om het gesprek vlot te laten verlopen.

De West-Vlaamse Chronic Care Projecten (empact en De Koepel) ondersteunen deze actie door het voorzien van een honorarium voor de apotheker.
Duur van het project : 2021-2022

Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden meer bepaald het aantal GGG gesprekken Parkinson, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan de Lokale beroepsvereniging in het kader van de verdere ontwikkeling van het beroep van apotheker.

Verwerkingswijze

Een specifieke CNK wordt ontwikkeld voor deze verwerking tot het bekomen van het aantal patiënten en gesprekken die worden afgeleverd binnen de apotheek. De apotheker registreert bij elke gesprek deze specifieke CNK.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt ( geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal gesprekken die worden gevoerd per apotheek.

Soorten Persoonsgegevens

Ggg Parkinson

Categorie Betrokkene 2

Duur van het project

De gegevens van deze verwerking worden maandelijks opgemaakt en verwijderd

Gerelateerde links

Contactpersoon project

Bijkomende informatie
Contactpersoon
De Westvlaamse

Inge Huysentruyt                         
Kwadestraat 153 bus 1                 
8800 Roeselare
inge.huysentruyt@dewestvlaamse.be
+ 32 51/ 69 11 20

Contactpersoon FarmaFlux


Marc Buckens
info@farmaflux.be

Corine De Winter
corine.dewinter@apb.be 


Laatst gewijzigd op 17/10/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.