22 juni 2022

Zorginitiatief in de kijker

FarmaFlux ondersteunt tal van zorginitiatieven die de rol van de apotheker als eerstelijns zorgverstrekker bevestigen.

FarmaFlux ondersteunt tal van zorginitiatieven die de rol van de apotheker als eerstelijns zorgverstrekker bevestigen. Vandaag laten we Marie Van de Putte, coördinator van Zorgzaam Leuven aan het woord die ons vertelt over de resultaten van dit project aan de hand van de door FarmaFlux geleverde data.

De ‘enveloppe-actie’ is een zorginitiatief dat gegroeid is vanuit KOVAG en uitgebreid naar BAF en VAN in samenwerking met KULeuven, UGent, ZOHrg Tienen en Zorgzaam Leuven. Dit transmurale project bestaat eruit dat bij ontslag na een ziekenhuisopname de patiënt een enveloppe krijgt die zijn medicatieschema bevat en die bedoeld is voor zijn apotheker.

Marie Van de Putte: In een eerste fase (juni-december 2019) van ons project bedroeg de return-ratio van de enveloppen 31,7 % (190/600). In 48 % van de gevallen kwam de patiënt/mantelzorger op de dag zelf van het ziekenhuisontslag langs in de apotheek. Bovendien was 70 % van de patiënten nog niet bij de huisarts geweest. Dit betekent dus dat de apotheker vaak de eerste zorgverlener binnen de eerste lijn is die de patiënt bezoekt.”

De apotheker, een belangrijke schakel

Marie: “Om de eerder lage return-ratio te doen stijgen, werden in een tweede fase (januari 2020-april 2021) enkele aanpassingen gedaan aan de enveloppe om het voor patiënten duidelijker te maken dat de enveloppe voor hun apotheker bestemd is. Alle cijfers stegen ten opzichte van de eerste fase: return-ratio naar 53 %, terwijl 71 % van de patiënten/mantelzorger op de dag van ontslag langskwam in de apotheek en 80 % nog niet bij de huisarts was geweest. De cijfers tonen dus aan dat de apotheker een belangrijke schakel is in het zorgen voor continuïteit in het medicatiebeleid. Deze papieren informatieoverdracht blijft een voorlopige tussenoplossing, in afwachting van een goed functionerend digitaal platform dat interdisciplinair gedeeld wordt.”

Voldoende data

Marie: “We hebben voldoende data nodig om de belangrijke rol van de apotheker te kunnen aantonen aan de overheid en andere stakeholders. Daarom staat er op elke enveloppe een CNK-code die de apotheker moet inscannen, en vragen we hem/haar ook om een registratieformulier online in te vullen. We weten dat dit een extra werk vraagt, maar we doen er alles aan om de administratieve rompslomp zo beperkt mogelijk houden. “

Suggestie

“Misschien zou het daarom een idee zijn om een eForm te ontwikkelen dat we doorsturen en dat onmiddellijk een CNK-code genereert in het GFD. Aan de hand van een drop-down-menu in het eForm, zouden we dan informatie doorsturen over het ziekenhuis en het profiel van de patiënt, maar ook de toegediende zorg aanvinken: medicatieschema werd aangepast, medicatiebewaking, therapietrouwgesprek, GGG-astma enz. Op die manier koppelen we de zorgregistratie aan de CNK-registratie, en zit alles mooi ingebed in de apotheeksoftware en kan je via één eForm vlot en efficiënt rapporteren. Misschien zou dit ook voor FarmaFlux een tijdsbesparing en efficiëntiewinst betekenen, gezien bijv. de veelheid aan CNK-codes die er nu zijn voor de verschillende projecten van De Groene Enveloppe.”
Het FarmaFlux team zal alvast nadenken over deze suggestie.


Laatst gewijzigd op 22/06/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.