13 maart 2024

PXL Hasselt draagt innovatie hoog in het vaandel

In onze zoektocht naar innovatie binnen de gezondheidssector laten we deze week Kim Daniels aan het woord. Zij is hoofd van het expertisecentrum Zorginnovatie verbonden aan het departement Healthcare van de hogeschool PXL te Hasselt.

In hogeschool PXL zetten ze naast onderwijs ook volop in op onderzoek. Zo heeft Kim Daniels in haar multidisciplinair team 33 onderzoekers, gaande van biomedici, psychologen, ergo’s tot kinesisten en verpleegkundigen, die o.a. werken aan 3 Tetra-projecten (tech-transfer) gefinancierd door Vlaio (Vlaamse overheid). Om in aanmerking te komen voor financiering moet het project ‘aan kennisdeling doen en bedrijven, economisch en maatschappelijk sterker maken doordat ze sneller en efficiënter innoveren’.

Interactie

Kim Daniels: “Een van die VLAIO-projecten is Tetra Connectable, dat loopt in samenwerking met de hogeschool UC Leuven-Limburg (UCLL) en de LUCA School of Arts. In dit project zullen we technologie inzetten om de positieve interactiemomenten tussen zorgverleners en personen met dementie te bevorderen. Deze interactie op het ritme van personen met dementie kan zowel een positief effect hebben op tijdsinvestering, zorgkwaliteit, werklast en algemeen welbevinden van de zorgverlener, als zorgen voor de juiste zorg op het juiste moment en een betere levenskwaliteit.”

Telemonitoring

Daarnaast is er het project Tetra Happy@Home, een verderzetting van het intern gefinancierde project ‘Slimme Zorg voor verpleegkundigen’, met als doel technologiebedrijven en zorgorganisaties te ondersteunen bij de implementatie van telemonitoring in de transmurale zorg.  Bij ‘Slimme zorg voor verpleegkundigen’ gebruikten we slimme sensoren om de dagstructuur van patiënten thuis in kaart te brengen: tijdstip van eten, slapen, bewegen enz. en aan de hand van een slim dashboard kon vervolgens de thuisverpleegkundige zien of er zich een anomalie voordoet. Kim: “Een thuisverpleegkundige komt maar op een klein moment van de dag bij een patiënt thuis en we weten dat – ook al vraagt zij hoe het ermee gaat – de zelfrapportage door oudere personen niet altijd betrouwbaar is.”

Betaalbaar & ethisch

Kim: “Happy@Home wil oplossingen vinden om deze technologie op bredere schaal bij de mensen thuis te brengen en betaalbaarder te maken.. Daarnaast besteden we in samenwerking met de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen speciale aandacht aan het ethische en juridische aspect van de remote monitoring.“

We willen healthcare professionals van nu en de toekomst klaarmaken voor de huidige digitale transformatie, maar hen ook wel wapenen tegen de crisis in de zorg

Vijf partners in een ‘living lab’

Om de werkbaarheid en aantrekkelijkheid van jobs in de zorgsector te verhogen, lanceerde Vlaams minister van Innovatie en Werk Jo Brouns een ‘proeftuin’ – een testomgeving om innovatieve ideeën te ontwikkelen – waarbij naast PXL ook iMec, Flanders Make en de hogescholen UCLL en Thomas MORE betrokken zijn. Kim: “Naast onze pijler Smart living & Care waarover ik het daarnet al had, hebben wij ook veel expertise op vlak van Talent @Work. Binnen PXL ontwikkelden we software die het mogelijk maakt om boeiende virtuele excursies te creëren, waardoor de lesstof en vormingen tot leven komen. We willen healthcare professionals van nu en de toekomst klaarmaken voor de huidige digitale transformatie, maar hen ook wel wapenen tegen de crisis in de zorg met de hoge werkdruk, de naweeën van de pandemie, enz.”

Veelheid aan projecten

Daarnaast werkt PXL ook mee aan twee grote Europese projecten over ondernemerschap in de zorg en over het ontwikkelen van zowel hard, soft als digital skills aan de hand van online trainingsmodules.

Kim: “Ten slotte wil ik ook nog even vermelden dat we in ons klinisch beweeglabo een grote studie opzetten rond ouderen, waarbij we kijken welke factoren bepalen dat iemand boven de 65 actief blijft of niet, want we weten dat voldoende in beweging blijven zeer belangrijk is,  zowel voor het geheugen als voor het mentale en fysieke welzijn. Er is nog meer te vertellen, maar je moet maar eens een kijkje komen nemen op onze campus. Altijd welkom.“


Laatst gewijzigd op 13/03/2024

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.