28 februari 2024

Patient empowerment @ UZA

Onze ziekenhuizen hebben de digitalisering sinds lange tijd omarmd. Dr. Guy Hans , hoofdarts bij UZA aan het woord over hoe het betrekken van de patiënt bij zijn zorgtraject hem responsabiliseert en tegelijk een preventieve functie heeft.

Als je het UZA binnenwandelt, zie je op 9 strategische, maar goed afgeschermde plaatsen, een Gezondheidskiosk staan. De patiënten kunnen er zelf hun vitale parameters (bloeddruk, saturatie, gewicht) meten en preconsultatie-vragenlijsten invullen, zodat de zorgverlener alle informatie heeft op het moment dat de patiënt bij hem komt. Dr. Guy Hans, hoofdarts bij het UZA: “We merken dat het zelf meten de betrokkenheid van de patiënt vergroot. Niet alleen komen de resultaten rechtstreeks in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), de patiënt krijgt ook een print mee naar huis, wat hem motiveert om ermee aan de slag te gaan. ”

Terugblik

Dr. Hans licht toe dat het huidige project onder meer ontstaan is vanuit de oncologie, onder impuls van Prof. Marc Peeters. Maar ook binnen het pijncentrum ging men al in 2017 aan de slag met zelfparametrisatie door middel van kiosken. Dr. Hans: “Initieel werkten we een pilootproject uit, zodat patiënten hun pijnstilling thuis konden toegediend krijgen en dus niet lang(er) in het ziekenhuis moeten verblijven omwille daarvan. Vrij snel werd het kioskproject hieraan gelinkt, omdat dit de informatie- en zorgcontinuïteit mee kon ondersteunen én de patiënt empowerment.”

Dr Guy Hans Uza   Kiosk

Tijdswinst

 Bovendien, als je weet dat het meten van parameters een paar minuten in beslag neemt en ze de voorbije jaren zo’n 40.000 metingen deden in het UZA, dan is snel duidelijk dat die kiosken de zorgverleners ruimte geven om de echte zorgtaken te doen. Dr. Hans : “De kiosk heeft een prijskaartje (10.000€), maar de return of investment is er: tijdswinst voor de zorgverleners en een betere stroomlijning van het proces, een preventieve functie voor de patiënt en een educatieve tool. Zo kunnen we bijvoorbeeld via een korte video de patiënt voorbereiden op de consultatie en hem laten meewerken. Daarnaast heeft de kiosk ook een beschermende functie, in de zin dat we tijdens de winter de vraag stellen of de patiënt koorts had in de afgelopen 24u, zodat de zorgverlener eventuele beschermingsmaatregelen kan nemen.”

De zorgverleners krijgen dus een continue instroom van informatie en de patiƫnten zijn betrokken.

UZA@home app

In de UZA@home app kan de patiënt niet alleen een afspraak maken voor een consultatie, en de laboresultaten, de verslagen van consultaties en zijn parameters raadplegen, maar is er een tweede luik waar zich dagboeken (thuiszorg) en preconsultatie vragenlijsten bevinden naast een derde laag waar het centrale zorgteam de dagelijkse opvolging doet van patiënten. Dr. Hans: “Via telemetrie meten we thuis bloeddruk, saturatie, hartfrequentie enz. en communiceren we dagelijks met die patiënt. Je ziet dus volledig geïntegreerde zorgpaden: opstart thuis met vragenlijsten en dagboeken, de patiënt vervolledigt bij zijn ziekenhuisbezoek de parameters en eventuele vragenlijsten; en na de consultatie start de behandeling en de thuisopvolging om het effect van de therapie op te volgen. De zorgverleners krijgen dus een continue instroom van informatie en de patiënten zijn betrokken.”

Therapietrouw

Om patiënten het makkelijk te maken en de digitale adherence maximaal te bevorderen, heeft het UZA recent een Inloopcentrum geopend waar patiënten terechtkunnen voor hulp bij het installeren van de app en de koppeling naar hun dossier. Want eens die stap gezet, draagt de app bij aan een grote therapietrouw van zowel jonge als oudere patiënten. Maandelijks zijn maar liefst 23.000 patiënten een of meerdere keren bezig in de app.

Toekomst

Volgens Dr. Hans heeft de kiosk zeker ook zijn plaats in apotheken, huisartspraktijken, wachtposten en spoeddiensten. Op de spoed bijvoorbeeld zou je door de zelfparametrisatie en de vragenlijsten al een prétriage kunnen maken op basis van de verkregen informatie. Dr. Hans: “Momenteel zijn er een aantal proefopstellingen om ook de lichaamslengte te meten en binnenkort zouden patiënten zich ook kunnen inschrijven via de kiosk. Vanaf april is er immers de verplichte eID-lezing in zorginstellingen en zou de patiënt er zich onmiddellijk kunnen aanmelden voor de consultatie.”

UZA denkt eraan om op termijn met de app geofencing mogelijk te maken, zodat de patiënt in de app de te volgen route in het ziekenhuis ziet. Wij zijn in elk geval benieuwd naar het vervolg.


Laatst gewijzigd op 28/02/2024

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.