22 mei 2024

Hoe een zorgambassadeur innovatie in de apotheek omarmt

Volgens apotheker Ann Van de Casteele ziet de toekomst van de apotheek er rooskleurig uit dankzij nieuwe diensten, nieuwe technologieën en innovatie. Samenwerken en verbinden zijn daarbij cruciaal.

Ann Van de Casteele is op verschillende niveaus actief: als lid van het Bestuursorgaan, ondervoorzitter van BAF en zorgregio ambassadeur van de ELZ Leuven Zuid. Als BAF ‘meter’ van Marie Van de Putte (zie onze blog), is zij een van de 38 deelnemende apothekers die betrokken is bij het pilootproject rond de diabetesbarometer, dat in oktober 2023 werd geïnitieerd in de Leuvense regio.

Ann : “Toen Marie me dit project voorstelde, heb ik niet getwijfeld en meteen mijn toestemming gegeven om deel te nemen. In een aantal online sessies werd ons het doel van dit project toegelicht en intussen kregen we al twee rapporten met geanonimiseerde gegevens van onze eigen patiënten, die we konden vergelijken met deze van de hele regio. Daarnaast leerden we in een online debriefing hoe deze diabetesbarometer te lezen en was er ruimte voor onze suggesties en ideeën. Ik vind het een schitterende tool waarmee we de zorg voor onze diabetespatiënten echt kunnen verbeteren. Als eerste actie ga ik met mijn team op basis van het dashboard na van hoeveel diabetespatiënten we al huisapotheker (1) zijn en aan welke patiënten we speciale aandacht moeten besteden.”

Buurtniveau

Eind april organiseerde Zorgzaam Leuven voor de ELZ Leuven Zuid een multidisciplinair overleg over het opstarttraject diabetes en de barometer. Niet alleen artsen en apothekers, maar alle actoren waren uitgenodigd, dus ook de lokale besturen, OCMW ’s, psychologen, verpleegkundigen, kortom het hele netwerk rond de patiënt. De bedoeling is een project uit te werken om kwetsbare personen te bereiken en de griepvaccinatiegraad van (diabetes)patiënten te verhogen. De focus ligt daarbij vooral op jongere patiënten, die dikwijls zich niet spontaan laten vaccineren. Er zal binnen de gemeenten samengewerkt worden en de cijfers worden daarna naar de overheid gecommuniceerd.

Data

Ann: “Tijdens Covid zijn de cijfers, die we dankzij de eForms aan de overheid konden bezorgen, super belangrijk geweest om aan te tonen wat we doen en hoe we over het hele land volgens hetzelfde protocol te werk gingen. Hopelijk kunnen we op dezelfde manier de stijging van de vaccinatiegraad voor de diabetesbarometer aantonen. In elk geval zijn de data over je patiënten nuttig voor jezelf om te zien waar je nog kan bijsturen en is het een manier om anderen zoals verpleegkundigen, OCMW’s enz. mee te krijgen in het vaccinatieverhaal.

Innovatie omarmen

Ann wil graag de fysieke apotheek combineren met innovatieve technologieën en digitale tools. Ann : “Momenteel hebben we toegang tot gezondheidsinformatie van over de hele wereld, met behulp van AI zouden we daaruit nuttige info kunnen halen, want patiënten zijn steeds beter geïnformeerd en stellen diepere vragen. Misschien zou een veilige chatbot ons bijvoorbeeld kunnen helpen om bijwerkingen enz. aan te geven bij medicatienazicht? “

Ook denkt ze aan een digicorner, een Point of Care Testing (POCT), in feite een hoekje in de apotheek, waar patiënten zelf een aantal parameters kunnen meten en we zo aan preventie kunnen doen of de patiënt doorverwijzen naar de arts.

Ann : “Ik denk aan het meten van bloeddruk en cholesterol, of een vingerprik voor diabetespatiënten. Maar je zou patiënten ook uitleg kunnen geven over goedgekeurde apps, zoals FibriCheck en hen daarbij op weg zetten. We gaan geen diagnose stellen, maar we kunnen wel een ondersteunende functie hebben van de arts.”

Toekomstvisie

“Ann: “Ik geloof echt in een mooie toekomst voor de apotheker, maar we zouden meer moeten evolueren naar een zorgcentrum per gemeente waar alle zorgverstrekkers (apothekers, artsen, psychologen, diëtisten, …) bij elkaar zitten en patiënten kunnen binnenlopen met al hun vragen en buitengaan met een oplossing voor hun probleem. Als iemand zich specialiseert in diabetes, cardio, cholesterol, dementie, enz. kunnen we heel gepersonaliseerd werken.”

Verbinding

Ann komt graag buiten haar apotheek om te netwerken en mensen te verbinden, want dat is echt haar ding, zoals te lezen is op haar LinkedIn pagina : “Connecting for performance in healthcare”. Dat vindt ze ook zo interessant aan Leuven Mindgate, “spinnewiel van health, technologie en creativiteit”, dat 400 bedrijven van Zaventem tot Tienen bijeenbrengt. Ann: “Op het eerste zicht zou je je kunnen afvragen wat dat kan betekenen voor mij als apotheker? Wel het verruimt je blik en je ontmoet mensen van allerlei bedrijven, startups en spin-offs die actief zijn in allerlei domeinen zoals duurzaam   ondernemen, milieu, enz. of die me bijvoorbeeld advies kunnen geven over mijn toekomstige digicorner.“

 

(1) De 3 gebruikte indicatoren : De eerste indicator ‘Huisapotheker’ geeft weer voor hoeveel patiënten de apotheker in zijn diabetespopulatie huisapotheker is. De twee overige indicatoren zijn ‘Huisapotheker en cholesterolverlagende producten’ en ‘Huisapotheker 40+ griepvaccinatie’.


Laatst gewijzigd op 22/05/2024

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.