13 december 2023

FIP 2023: Op naar een duurzamere gezondheidszorg

Dit najaar vond naar jaarlijkse gewoonte het internationale FIP-congres plaats, dit keer in het Australische Brisbane, over de rol die de apotheek kan spelen in een duurzame gezondheidszorg. Een verslag van de APB-delegatie.

Vier APB-leden reisden af naar het 81ste FIP-wereldcongres waar zo’n 2000 deelnemers uit alle hoeken van de wereld deelnamen aan 70 sessies met 200 panelleden en sprekers. Technologie en digitalisering zullen de transformatie van de apotheek ondersteunen, de patiëntenzorg verbeteren en de relatie tussen patiënt en apotheker versterken, evenals de samenwerking met andere zorgprofessionals. Innovatieve technologieën in de gezondheidszorg, kunnen – en dat is de afgelopen jaren ook gebleken – enorme voordelen opleveren voor zowel patiënten, apothekers als artsen, en bijdragen aan een duurzamer gezondheidszorgsysteem.

APB in the picture

In zijn presentatie Belgian community pharmacies towards a sustainable futurekon Koen Straetmans niet alleen met terechte fierheid vertellen hoe de apotheker en de farmaceutische zorg de afgelopen jaren evolueerden in België, maar mochten we ook vaststellen dat wij in de kopgroep zitten. Thema’s die aan bod kwamen, waren o.a. de huisapotheker, GGG’s Medicatienazicht, afbouw benzo’s, voorschrijven griepvaccins, uitvoeren COVID-19 snelle antigeentesten, vaccineren voor COVID-19 en griep.“ 

Gezamenlijke aanpak

Koen Straetmans zetelde ook in een panelgesprek rond de aanpak van geneesmiddelentekorten via digitale technologie. Koen: “Daar bleek duidelijk dat het om een mondiaal probleem gaat, maar ook dat we al een stuk verder staan dan andere landen, waar bijvoorbeeld nog geen verplicht meldingssysteem bestaat of geen digitale raadpleging. Wel blijft er werk aan de winkel en moeten we verder doen, o.a. door samen te werken op Europees vlak.”

Pluspunten

Het congres is een echt netwerkmoment, waar je inhoudelijk good practices kan opsteken uit andere landen. Door het delen en uitwisselen van informatie en door het aangenaam menselijk contact met je ‘peers’ uit de andere landen, creëer je een band waardoor je makkelijk later nog een beroep op hen kan doen met specifieke vragen over hoe de dingen werken (of niet) in hun land. De verschillen en de gelijkenissen, maar ook de diversiteit, collegialiteit en solidariteit onder de collega’s, zijn de echte troeven van zo’n congres.  

Van vergoedingen…

Op het FIP-congres bestaat er naast de talrijke sessies ook de mogelijkheid om een bepaald thema op een poster aan de deelnemers te tonen en toe te lichten. Het is een ideale manier om te netwerken met de deelnemers en hun aandacht te vangen.
Michael Storme, ondervoorzitter van APB gaf tekst en uitleg over hoe de vergoeding van de apotheker mee evolueerde met zijn rol.  “Net als in de meeste andere landen was ook in België de vergoeding vroeger nog veel meer gelinkt aan de prijs van geneesmiddelen en aan het volume.  België begon echter al in 2010 met de introductie van een vergoeding voor de geleverde farmaceutische zorg die op voldoende wijze loskwam van de prijs van het geneesmiddel. De voorbije tien jaar vond deze manier van vergoeden van diensten van voortgezette farmaceutische zorg meer en meer ingang.”

… over het afbouwprogramma voor benzo’s …

Jan Saevels, Directeur CWOA, lichtte het afbouwprogramma voor benzodiazepines toe en kon melden dat in de eerste zes maanden reeds 3000 patiënten gestart waren à rato van een gemiddelde van zo’n 130 per week. Dit 5-,7- of 10-stappenplan geeft langetermijngebruikers de kans om gratis – hetgeen een belangrijk pluspunt is – hun medicatie gradueel te verminderen dankzij door de apotheker individueel bereidde capsules. De motivatie van de patiënt, de samenwerking tussen arts, apotheker en patiënt, de (zeer) trage vermindering van de dosering en de follow-up door de apotheker zijn factoren die eveneens bijdragen tot het succes van dit project.
Jan: “Het is overigens heel frappant hoe het afbouwen en stopzetten van (vooral psychoactieve) medicatie meer en meer aandacht krijgt op internationale fora zoals het FIP-congres, meer dan het ontdekken of uittesten van nieuwe geneesmiddelen. Innovatie zit dan ook meer in de manier waarop met bestaande therapieën wordt omgegaan, of hoe technologie de relatie patiënt-apotheker kan ondersteunen. Hier gaan we vast en zeker de volgende jaren meer van zien!”

… tot 3D-printing …

Magali Vansteenkiste, apotheker-expert documentatiedienst belichtte de innovatieve kijk van APB op bereidingen. “We zetten in op nieuwe technieken, zoals 3D-printing van tabletten, die qua kwaliteit beter, of minstens even goed moeten zijn dan de ‘klassieke’ gelules. De resultaten tonen dat de reproduceerbaarheid van de tabletten (afmetingen, uniformiteit van de massa, gehaltebepaling) beïnvloed wordt door de bewaarcondities en de printerinstellingen. Ook de kwaliteit van het uitgangsmateriaal, de filamenten, speelt een belangrijke rol. Het FIP congres is dan ook een uitstekende gelegenheid om onze bevindingen te delen met collega’s die met gelijkaardig onderzoek bezig zijn. En 3D-printing past trouwens heel goed in het kader van de ‘groene apotheek’ , het thema van dit congres, omdat je alleen print wat je echt nodig hebt. In de farmaceutische sector kunnen we op vlak van milieu nog heel wat winst boeken.”

Kortom, een boeiende trip die absoluut de moeite waard was, want het verruimt je blik, geeft inspiratie voor de lange termijn en op strategisch vlak. En het is een ideale manier om te netwerken met onze (Europese) collega’s en te tonen waar we in België mee bezig zijn.

 

 


Laatst gewijzigd op 13/12/2023

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.