22 februari 2023

FarmaFlux staat voor transparante dataverwerking

Al meer dan 10 jaar faciliteert FarmaFlux correcte en veilige gegevensuitwisseling van en naar apotheken. De nieuwe verwerkersovereenkomst FarmaFlux - apothekers is dé gelegenheid om onze manier van gegevensverwerking nog eens toe te lichten.

Sinds 2012 sleutelt FarmaFlux aan data-oplossingen binnen het apothekerskorps. Onze klassiekers, zoals het GFD, RAOTD en AssurPharma, zijn intussen algemeen bekend én gebruikt. Welke apotheker zou het zich kunnen voorstellen om nog zonder het GFD te moeten werken?

Dialoog

Ook in de context van de nieuwe verwerkersovereenkomst behouden we de dialoog rond gegevensverwerking.  De aangehaalde blogs (titels in bovenstaande word cloud) geven in elk geval zowel een blik op de goed ingeburgerde diensten (GFD, AssurPharma) alsook op de zorginitiatieven (*)

Meer data, beter gepersonaliseerde zorg

Om verdere datagedreven zorg te faciliteren hebben we de verwerkersovereenkomst bijgeschaafd. Los van de juridische en GDPR-aspecten, wordt inhoudelijk de basis gelegd om ook farmaceutische zorg, naast wetenschappelijke en statistische verwerking mogelijk te maken. Hoewel het om juridische termen gaat, zijn het tegelijk concepten die troeven bevatten. Zo kunnen we het opvolgen van zorginitiatieven voortaan volop uitbouwen, maar komen ook tools ter ondersteuning van de farmaceutische zorg in het vizier.  Wetenschappelijke en/of statistische inzichten zullen ons mogelijk nieuwe of vernieuwde inzichten geven in hoe we onze taak als apotheker kunnen (bij)sturen. Een opstap naar ‘Personalised Medicines’? 

Isabelle Fovel (Astra Zenica): “Beeld je in wat een meerwaarde het zou zijn om echt een overzicht te hebben van je patiënt door bijvoorbeeld ziekenhuisdata en apotheekdata met elkaar te linken, zodat je diagnoses en opnames linkt met het medicatiegebruik.”

Belangrijke rol van de apotheker

De aandachtige lezer zal gemerkt hebben dat we al onze eerste stappen gezet hebben in die richting. Zo zijn de sensibilisering van de Griep of Covid alvast ingeburgerd en hebben hun nut bewezen. Bij de maand van de preventie (Rookstop) zijn dan weer doorgedreven inzichten tot stand gekomen dankzij wetenschappelijke knowhow in het apothekerskorps en geassocieerde onderzoeksgroepen (uniefs). FarmaFlux speelt altijd een ondersteunende rol bij deze initiatieven.

Lies Lahousse (UGent): “Uit de literatuur is reeds gebleken dat officina-apotheken effectieve gedragsondersteuning kunnen bieden aan mensen die proberen te stoppen met roken; ook hun advies bij het goed gebruik van nicotinevervangende therapie (NRT) is belangrijk. De verzamelde rookstopdata bevestigen dat er via officina-apotheken een groot bereik is – zelfs van (jonge) mensen zonder comorbiditeiten.”

100% beveiligd

FarmaFlux beoogt nog meer in te zetten op een kwalitatieve, correcte, beveiligde alsook ethische verwerking van de medicatie-gebonden data die door apothekers aangeleverd worden. De basisfundamenten blijven gehanteerd. Sinds de start geeft FarmaFlux geen enkele nominatieve data vrij en hebben we daar voldoende veiligheid ingebouwd. Binnenkomende data wordt onmiddellijk gepseudonimiseerd, d.w.z. de persoonsgegevens worden zo bewerkt dat deze niet meer herleidbaar zijn tot één persoon. Niemand bij FarmaFlux – ook niet de IT-er die de pseudonimisering uitvoert – ziet op enig moment de naam van de patiënten of heeft inkijk in de data.
Indien wetenschappelijke of statistische data vrijgegeven wordt aan derden, wordt de gepseudonimiseerde data nog geaggregeerd. Dit betekent dat de data wordt samengevoegd, waarbij elke eventuele koppeling met de patiënt, in welke vorm dan ook, is weggewerkt.

Apotheker aan het stuur

De mogelijkheden op vlak van datacollectie nemen almaar toe. We zullen dan ook trouw blijven elk initiatief kenbaar maken en toelichten, onder andere via de FarmaFlux site. Uiteindelijk gebruikt FarmaFlux immers jouw data alleen voor een betere gezondheidszorg. De keuze is en blijft ten slotte aan de apotheker om via de daarvoor ontwikkelde eForm van de contracting aan te geven of hij zijn data ter beschikking wilt stellen van statistische en/of wetenschappelijke doeleinden.

 

(*) Onze blogs vind je hier terug en de zorginitiatieven hier.

 

 


Laatst gewijzigd op 22/02/2023

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.