28 juli 2022

Datacollectie bevestigt rol apotheker als eerstelijnszorgverstrekker

FarmaFlux is een provider van ondersteunende tools en oplossingen voor het apothekerskorps en stuurt daarvoor maandelijks de cijfers van de geregistreerde CNK-codes door aan de initiatiefnemers van een 25-tal zorginitiatieven.

FarmaFlux is een provider van ondersteunende tools en oplossingen voor het apothekerskorps en stuurt daarvoor maandelijks de cijfers van de geregistreerde CNK-codes door aan de initiatiefnemers van een 25-tal zorginitiatieven. Dat zijn naast de beroepsverenigingen, ook de koepels zoals VAN, universiteiten en de overheid. Omdat wij apothekers willen laten weten waarvoor die cijfers gebruikt worden, laten we hier de komende weken enkele projectverantwoordelijken aan het woord. Vandaag komen Hanne (Rechts) en Eline (Links) aan het woord.

Hanne En Eline

Nood aan digitaal systeem

Hanne Vandenberghe, Projectcoördinator Chronic Care Project empact, is verantwoordelijk voor de contacten met een aantal ziekenhuizen in het kader van het project ‘De Groene Enveloppe’. Dit transmurale project is opgestart vanuit KOVAG en nagenoeg over heel Vlaanderen uitgerold. Bij ontslag na ziekenhuisopname wordt aan de patiënt een groene enveloppe meegegeven die zijn medicatieschema bevat, samen met het duidelijk opschrift: ‘Geef deze enveloppe aan je (huis)apotheker’. Aan de patiënt wordt ook in het ziekenhuis toegelicht wat er met de enveloppe dient te gebeuren.

Het project, dat door meerdere Chronic Care Projecten opgepikt wordt, heeft drie doelen: het aantal groene enveloppen dat vanuit het ziekenhuis in de apotheek terechtkomt verhogen, dit aantal opvolgen, net als nagaan welke interventies de apotheker bijkomend onderneemt om tot een correct medicatieschema te komen. Op deze manier wordt dus ook de rol van de (huis)apotheker in het ontslagbeleid aangetoond.

Hanne: “De cijfers van FarmaFlux geven ons maandelijks een overzicht van het percentage van het aantal enveloppes die in de apotheek zijn ontvangen. Jammer genoeg ligt dit percentage momenteel slechts op 20 à 30 % van het totale aantal dat het ziekenhuis verlaat. Er gaat dus nog steeds heel wat belangrijke informatie verloren.”  De reden van dit project is dat de informatiedoorstroming rond medicatie vanuit de ziekenhuizen niet zo vlot verloopt, omdat ze momenteel niet op Vitalink kunnen schrijven.

Hanne: “Hierdoor missen we vandaag dus een platform om vlot aan digitale transmurale informatie-uitwisseling te kunnen doen tussen de eerste en tweede lijn. De relatief lage cijfers zouden een signaal moeten zijn naar Vidis dat er dringend nood is aan een optimaal digitaal systeem dat ook de tweede lijn betrekt. Doordat dit project steeds breder uitgerold wordt, zou het dan ook mooi zijn om één universeel jaarrapport te schrijven voor de verschillende Groene Enveloppe-projecten en onze conclusies te bundelen, wat een correcter beeld en mogelijk ook een sterker signaal zou geven.”

Rol van de apotheker

Eline Rammant, Projectcoördinator Chronic Care Project vzw De Koepel – Samen is Beter voegt toe: “Niet alleen koppelen wij de cijfers van De Groene Enveloppe maandelijks terug naar de ziekenhuizen om hen feedback te geven, we zullen ze ook gebruiken in het evaluatierapport voor de federale overheid. Op die manier kunnen we zowel het belang aantonen van het op de hoogte brengen van de apotheker  ̶  en niet alleen de huisarts  ̶  van wijzigingen in het medicatieschema als van zijn rol in het multidisciplinair team.”


Laatst gewijzigd op 28/07/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.