04 oktober 2022

Bij Sint Oda zit innovatie in de lift

Een mooi voorbeeld van innovatie in de gezondheidssector zien we in het dienstencentrum Sint Oda in het Limburgse Pelt.

Een mooi voorbeeld van innovatie in de gezondheidssector zien we in het dienstencentrum Sint Oda in het Limburgse Pelt. Directeur Innovatie Leen Hulshagen geeft tekst en uitleg bij enkele projecten.

Sint Oda is een dienstencentrum voor een 300-tal zorggebruikers jaar met een meervoudige en/of een complexe beperking (verstandelijke beperking in combinatie met een fysieke of een gedragsbeperking). Voor een 250-tal onder hen in alle leeftijdscategorieën is Sint Oda hun tweede thuis, zij verblijven er zo goed als permanent, de overige 50 gasten maken gebruik van de dagopvang.

Leen Hulshagen: “Sint Oda is allereerste organisatie in deze sector die zo duidelijk de innovatiekaart heeft getrokken. Bovendien ben ik zelf mama van een zorgenkindje en bekijk ik alle projecten daardoor ook vanuit het standpunt van de ouders en de zorggebruikers om me ervan te vergewissen dat ook zij er beter en gelukkiger van worden.”

3D-geprinte bekers

Onlangs las ik met interesse over jullie project rond 3D-geprinte bekers met neusuitsparing en tulprand, waarbij jullie samenwerkten met SYNTRA-studenten. Kan je hier wat meer over vertellen?

Bekers St Oda
Leen: “Deze zelfontworpen bekers zijn het resultaat van een fantastische samenwerking met studenten 3D productdesign van SyntraPXL o.l.v. Dries Vandecruys van het Leuvense bedrijf Materialise en logopedisten van onze dienstencentra. Ze zijn vertrokken van bestaande bekers waarin een 3D-geprinte mal wordt geplaatst, die verwarmd wordt en nadien uitgesneden. Op die manier kan onze technische dienst bestaande bekers perfect aanpassen voor mensen met een handicap die problemen hebben om uit een gewone beker te drinken.”

Sectoroverschrijdend

Leen: “Die bekers waren eigenlijk een try-out waarrond we een uitgebreide communicatie hebben gedaan. Daarop kregen we heel veel reactie van ziekenhuizen, ouderenzorg, scholen en andere instellingen voor mensen met een beperking. Om het haalbaar en betaalbaar te houden, gaat onze technische dienst 2 à 3 keer per jaar zorgen voor een stock van 100 bekers die we dan kunnen verspreiden.”

Multidisciplinaire samenwerking

Uit de reeks projecten die jullie al ontwikkelden, viel mijn oog op Visus, dat een mooi voorbeeld is van een multidisciplinaire samenwerking met de KU Leuven, het UZ Leuven en centrum Ganspoel.

Leen : “Even toelichten: Centrum Ganspoel is een veilige leer- en leefomgeving voor kinderen en volwassenen met een visuele en/of meervoudige beperking en hét expertisecentrum voor vragen rond visuele problematiek. Het is nl. gebleken dat we niet alleen met onze ogen zien, maar dat ook onze hersenen een rol spelen, vandaar dat het logisch is dat mensen met een verstandelijke beperking zichtproblemen hebben. Bovendien kunnen zij vaak niet aangeven dat ze niet goed zien of beseffen ze het zelf niet. Centrum Ganspoel leidt een aantal mensen op van onze koepelorganisatie Stijn vzw opdat wij zelf onze onderzoeken naar kijkgedrag van onze zorggebruikers beter in kaart kunnen brengen. In 2021 zijn we met UZ Leuven een samenwerking opgestart met de groep van Dr. Casteels die twee keer per jaar oogonderzoek komt doen bij ons. Met dat verslag kunnen opvoeders dan rekening houden als ze bijvoorbeeld iemand eten geven die beter ziet aan de rechterkant of een tunnelzicht heeft.”

Uitdagingen

Wat zijn de grootste uitdagingen bij jullie projecten?
Leen Hulshagen: “De grootste uitdaging als je met innovatie bezig bent, is het overwinnen van de weerstand, maar ik ben er eigenlijk fier op dat er bij Sint Oda een echte innovatiecultuur is ontstaan. Daarnaast droom ik ervan dat elk dienstencentrum voor mensen met een beperking zijn eigen expertise zou hebben en dat we bij elkaar gaan ‘tanken’ om niet steeds het warm water te moeten uitvinden. Dit uiteraard tegen een bepaalde vergoeding.  Op die manier kunnen we de beste zorg bieden tegen een betaalbare prijs.”

Meer info:

Sensibiliseringsfilmpje voor visuele problemen bij een verstandelijke beperking.
Website Sint-Oda (rubriek Nieuws en Zorgaanbod)


Laatst gewijzigd op 04/10/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.