26 juli 2023

11 tips om geweldige chatGPT-prompts te maken

Sceptisch tegenover ChatGPT? Dan helpen onderstaande tips je misschien vooruit en leer je effectieve ‘prompts’ maken aan de hand van voorbeelden uit de gezondheidszorg.

Ben je nog niet vertrouwd met ChatGPT en al helemaal niet met de term ‘prompts’? Prompt Engineering is de kunst van het maken van effectieve input om een AI-model naar de gewenste output te leiden. Dus eenvoudig gezegd prompts zijn de input, m.a.w. de vraag die je stelt en hoe beter de input, hoe beter de output.

Met deze richtlijnen kom je al een heel eind …

1. Wees zo specifiek mogelijk

Hoe specifieker je vraag, hoe nauwkeuriger en gerichter het antwoord zal zijn.
Voorbeeld:
Minder specifiek: "Vertel me over hartaandoeningen.
Specifieker: "Wat zijn de meest voorkomende risicofactoren voor coronaire hartziekte?"

2. Beschrijf je doel

Beschrijf precies wat voor soort output je zoekt.
Voorbeeld:
"Ik wil graag een korte lijst van 5 ideeën voor een Youtube-video over de toekomst van AI in de gezondheidszorg."

3. Beschrijf je omgeving en geef de context

Beschouw de discussie die je voert met ChatGPT als een discussie die je zou voeren met een persoon die je net hebt ontmoet en die nog niet in staat is om je vragen te beantwoorden. Hoe beter je je doel, je doelgroep en de toon die je wilt gebruiken beschrijft, hoe juister de output zal zijn.
Voorbeeld:
"Ik schrijf een artikel over tips voor ChatGPT prompt engineering voor mensen die in de gezondheidszorg werken. Kan je een paar van die tips geven met enkele specifieke promptvoorbeelden? Mijn publiek bestaat uit zorgprofessionals die geen AI-experts zijn. Gebruik alsjeblieft een vriendelijke, toegankelijke toon."

4. Experimenteer met verschillende promptstijlen

De stijl van je vraag kan een grote invloed hebben op het antwoord. Zo kan je vragen om het antwoord in de vorm van een lijst te geven of als een samenvatting of alsof ik 5 jaar ben, enz.
Voorbeeld:
Directe vraag: "Wat zijn de symptomen van COVID-19?"
Verzoek om lijst: "Noem alle mogelijke symptomen van COVID-19."
Verzoek om samenvatting: "Geef een samenvatting van de belangrijkste symptomen en het verloop van COVID-19."
5 jaar: "Leg de symptomen van COVID-19 uit alsof ik vijf ben."

5. Vraag om een rollenspel te doen

Voorbeeld
"Kruip in de huid van een Data Scientist en leg Prompt Engineering uit aan een arts."
“Treed op als mijn voedingsdeskundige en geef me tips over een evenwichtig mediterraan dieet."

6. Herhalen en verfijnen om dieper te graven en/of betere antwoorden te krijgen

Tenzij je gewoon al een krak bent in Prompt Engineering, krijg je zelden het beste antwoord waar je naar op zoek was na de eerste prompt. Dus verfijn je vraag verder. Je kan ook op basis van het eerste  antwoord met vervolgvragen werken en zo de output (= het antwoord) aanpassen. Je kan van je prompt ook een gesprek maken: vraag de AI om stap voor stap na te denken of om de voor- en nadelen te bespreken voordat het een antwoord geeft.

Voorbeeld:
Jij: "Wat veroorzaakt diabetes?"

AI: "Diabetes wordt voornamelijk veroorzaakt door het onvermogen van het lichaam om insuline te produceren of effectief te gebruiken..."

Jij (die de vraag verfijnt): "Welke factoren leiden ertoe dat het lichaam geen insuline kan produceren?"

AI: "Het onvermogen van het lichaam om insuline te produceren kan worden veroorzaakt door auto-immuunvernietiging van de bètacellen in de alvleesklier, zoals bij diabetes type 1..."

7. Gebruik je vroegere threads

Je kunt gemakkelijk teruggaan naar een specifieke discussie door op de juiste thread in de linkerkolom (in het programma) te klikken. Op deze manier hoef je niet helemaal opnieuw te beginnen, maar kun je gewoon doorgaan met een discussie die je al had met ChatGPT.

8. Stel open vragen

Open vragen leveren vaak uitgebreidere antwoorden op.

Voorbeeld:
Gesloten vraag: "Is lichaamsbeweging belangrijk voor patiënten met osteoporose?"
Open vraag: "Op welke manier hebben patiënten met osteoporose baat bij regelmatige lichaamsbeweging?"

9. Voorbeelden vragen

Als er iets is waar je niet tevreden mee bent of niet begrijpt, vertel ChatGPT dat dan en vraag om een voorbeeld.

10. Gebruik tijd verstandig

Als je vraagt naar een proces of tijdlijn, geef dat dan aan in je vraag.
Voorbeeld:
Zonder tijdsreferentie: "Beschrijf het genezingsproces na een knieoperatie."
Met tijdsaanduiding: "Wat kan een patiënt verwachten tijdens de eerste zes weken van genezing na een knieoperatie?"

11. Stel realistische verwachtingen

Hoewel GPT-4 een krachtig hulpmiddel is, heeft het zijn beperkingen : geen toegang tot real time gegevens (hoewel je dit al kunt tweaken met plugins), het heeft een einddatum van 2021 en het geeft geen persoonlijk medisch advies of vervangt het oordeel van een professional.
Voorbeeld:
Onrealistische vraag: "Wat is het laatste onderzoek dat deze maand gepubliceerd is over Alzheimer?"
Realistische vraag: "Wat waren enkele van de belangrijkste onderzoeksdoorbraken in de behandeling van Alzheimer tot 2021?"

 

Moraal van het verhaal: als je op een intelligente manier met ChatGPT in gesprek gaat, kan het een nuttige partner zijn voor bepaalde taken. Kortom, probeer het gewoon zelf eens uit via chat.openai.com.

Bron: The Medical Futurist


Laatst gewijzigd op 26/07/2023

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.