Project Geïntegreerde Zorg Chronicopôle en Rélian - Medication review

Wat is het ?

De vzw’s Chronicopôle en RéLIAN zijn twee geïntegreerde zorgprojecten voor chronisch zieken die in 2018 gezamenlijk door de FOD Volksgezondheid en het RIZIV werden opgestart. 
Het “Medication review” project bestaat uit:
– Aanpassing van het medicatiebeheer van patiënten met chronische ziekten
– Bestrijding van multimedicatie
– De behandeling gemakkelijker in te nemen, veiliger voor de patiënt en beter afgestemd op zijn situatie
– Huisartsen en apothekers laten samenwerken voor chronische patiënten


De projecten Chronicopôle en RéLIAN lopen sinds 01/01/2018 en tot 31/12/2022 en zo mogelijk daarna.

Doel

Het doel van deze projecten is het realiseren van de ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde zorg zoals voorzien in het Gezamenlijk plan voor chronisch zieken: “Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid” (Belgisch Staatsblad van 11 december 2015), in de Gids voor proefprojecten (Belgisch Staatsblad van 22 september 2016), ter uitvoering van het koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van proefprojecten voor geïntegreerde zorg.

Aggregatie en gefilterde informatie door FarmaFlux. Volgende info wordt vrijgegeven door de initiatiefnemers.

Links

Contactpersoon van het project

Coördinatrice: Céline Hoerner 
Rue Saint-Vincent 12, 4020 Liège
coordination@chronicopole.be
tel. 0470 44 35 65

Contactpersonen bij FarmaFlux

Marc Buckens
info@farmaflux.be

Corine De Winter
corine.dewinter@apb.be