Gesprek Optimalisatie Therapietrouw

Wat is het?

Het betreft een nieuwe zorgcode die apothekers kunnen gebruiken om de uitvoering van het ‘gesprek therapietrouw’ te kunnen registreren.
Deze actie wordt uitgerold door het Chronic Care Project empact binnen zijn regio gedurende de resterende loopduur van dit project , momenteel tot eind 2022.
Verloop van de actie in het kort samengevat:

  • Arts en/of apotheker bemerkt problemen met therapietrouw bij patiënt en stelt dit gesprek voor aan de patiënt.
    • Mits akkoord van de patiënt maakt de arts een voorschrift op naam van de patiënt waarbij dit gesprek aanbevolen wordt ‘Gesprek Therapietrouw i.k.v. CCP empact’).
    • De apotheker kan dit gesprek op eigen initiatief opstarten.
  • Het gesprek wordt in de apotheek uitgerold waarbij de apotheker gevraagd wordt een CNK te registreren en verslagblad op te maken voor patiënt/arts.
  • Bij dringende bemerkingen/problemen/discrepanties wordt de huisarts meteen gecontacteerd.

Doel

Het doel van de actie is de therapietrouw van chronische patiënten (min. 3 chronische geneesmiddelen (180 DDD) te optimaliseren. Dit gebeurt door de officina-apotheker in gesprek te laten gaan met zijn patiënten waarbij signalen van therapie-ontrouw opgevangen worden door de apotheker en/of de huisarts. Het gesprek verloopt via een protocol, opgesteld binnen empact. Hierbij wordt bovendien een verslagblad opgemaakt voor de patiënt en huisarts waarbij bevindingen en aandachtspunten genoteerd worden.

Aggregatie en gefilterde informatie door FarmaFlux. Volgende info wordt vrijgegeven door de initiatiefnemers.

Gerelateerde links

Contactpersoon project

Hanne Vandenberghe
hanne.empact@wvlzorgt.be

Contactpersoon FarmaFlux

Marc Buckens
info@farmaflux.be

Corine De Winter
corine.dewinter@apb.be