Regio Kempen lanceert project ‘Gele doos’

“Zo leg je de meerwaarde van de huisapotheker uit”

Een aantal gemeentes in de Kempen zijn onlangs gestart met het project ‘Gele doos’. Die doos, “die je leven kan redden”, bevat cruciale medische info waaronder een medicatieschema en wordt daarom, onder meer in Oud-Turnhout, via de apotheek verdeeld. Apothekeres Ruth Smits vindt dat een prima initiatief: “Zo kunnen we duidelijk maken welke meerwaarde de huisapotheker heeft.

Voor noodgevallen
De gele doos bevat belangrijke medische en andere gegevens en moet in de koelkast worden bewaard. Door de meegeleverde sticker op de binnenkant van de voordeur te plakken, weten hulpverleners dat er een gele doos in de koelkast zit en kunnen ze snel de nodige info vinden bij een medisch noodgeval. De initiatiefnemers (het platform van Kempense seniorenraden) willen daarnaast thuiswonende senioren een veiliger gevoel geven. “Het concept werd in Canada gelanceerd, met veel succes”, zegt apothekeres Ruth Smits uit Oud-Turnhout. “Vorig jaar heeft Gent een proefproject ‘Gele doos’ opgezet en dat trok de aandacht van de Kempense seniorenraden.” Die kunnen voor dit project rekenen op de ondersteuning van hun lokale besturen, Welzijnszorg Kempen en de provincie Antwerpen.

Aan het project werken 21 Kempense gemeentes mee. Die bepalen zelf wie in aanmerking komt voor een gele doos en hoe die dozen verdeeld worden. Turnhout startte dit voorjaar als eerste gemeente, in mei volgde Oud-Turnhout, …  Intussen loopt het project al in een zevental gemeentes.

Via de apotheek
De lokale beroepsvereniging KFK (Kempische Farmaceutische Kring) ijvert ervoor om de gele dozen via de apotheken te verdelen. “In Turnhout zijn ze zowel via de apotheken als de bakkers verdeeld”, zegt Ruth Smits, “maar in een bakkerij geven ze geen medicatieschema mee, dan lijkt een apotheek mij toch een veel geschiktere plaats.” In Oud-Turnhout dachten ze er bij de gemeente ook zo over en werden de 4 plaatselijke apotheken gecontacteerd. In mei en juni konden alle 65-plussers er hun gele doos afhalen.

Daar steekt best veel tijd in”, vindt Ruth Smits. “We hebben met de 4 apotheken samen een soort protocol uitgeschreven. Wij vinden het belangrijk om het medicatieschema nog eens te overlopen en eventueel aan te vullen of af te drukken. We benadrukken ook het belang van het medicatieschema, en van het up-to-date houden ervan. Het geeft een boost om daarover te praten. Zo kan je duidelijk maken welke diensten de apotheker aanbiedt en welke meerwaarde de huisapotheker heeft. Soms is de gele doos een aanleiding om het concept ‘huisapotheker’ voor te stellen, al is de overgrote meerderheid van onze patiënten boven de 65 jaar al bij ons geregistreerd. Jammer dat we geen doos kunnen meegeven aan jongere gepolymediceerde patiënten. Behalve het medicatieschema overlopen, geven we ook uitleg over de gele doos: wat moet erin? Een kopie van de identiteitskaart of een foto, een medische fiche, het medicatieschema, eventueel een wilsverklaring, … Je bent al gauw 10 à 15 minuten kwijt. En dat aan 25 dozen per dag … We doen het gratis, maar met veel plezier.

Om het project te kunnen opvolgen werd de CNK-code 5521455 (X013 Gele doos aflevering) gecreëerd. Wordt die geregistreerd? “We doen erg ons best”, zegt Ruth Smits, “en in 9 op 10 gevallen slagen we er ook in. Op zich is het een kleine moeite, je moet er gewoon aan denken. De meeste mensen nemen ook nog medicatie of andere producten mee, en dan gebeurt het wel eens dat je vergeet de gele doos te registreren zoals het hoort − op voorschrift, met een fictieve arts − om die data te kunnen gebruiken.”  

Meer info: www.welzijnszorgkempen.be/gele-doos

Verwerkingsdoeleinde
In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden meer bepaald het aantal gele dozen die werden afgeleverd in de apotheek, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan de Lokale beroepsvereniging in het kader van de verdere ontwikkeling van het beroep van apotheker en de preventieve zorg.

Verwerkingswijze
Een specifieke CNK wordt ontwikkeld per actie voor deze verwerking tot het bekomen van het aantal patiënten en acties die worden afgeleverd binnen de apotheek. De apotheker registreert bij elke aflevering deze specifieke CNK’s.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt ( geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal afgeleverde gele dozen per apotheek.

Duur van het project

Duur van de bewaring
De gegevens van deze verwerking worden maandelijks opgemaakt en verwijderd.

Links: www.chronilux.be  
(enkel in het Frans)

Bijkomende informatie
Contactpersoon project 
Kristof Kennis
kristofkenis@hotmail.com; secretariaat@kfkweb.be
014/411202

Contactpersoon FarmaFlux
Marc Buckens
info@farmaflux.be