Wat is het?
Een zorgcode voor Farmaceutische ontslagbegeleiding. Dit impliceert de intellectuele acte (analyse) bij het ontvangen van de enveloppe uit het ziekenhuis. Farmaceutische ontslagbegeleiding bestaat uit de 2 volgende stappen:

Medication reconciliation op moment van ontslag uit het ziekenhuis / eerste contact in de apotheek:
* door de apotheker
* samenstellen van correct medicatieschema (in overeenstemming met bestaand schema, historiek, info patiënt, info ziekenhuis,..)

Begeleidingsgesprek een tweetal weken na het ontslag:
* door de apotheker
* focus op correct gebruik van medicatie, met betrokkenheid patiënt (eerdere ervaringen,…)

Verwerkingsdoeleinde
In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden, meer bepaald het aantal afgeleverde groene enveloppen, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan de Lokale beroepsvereniging in het kader van de verdere ontwikkeling van het beroep van apotheker.

Verwerkingswijze
Een specifieke CNK wordt ontwikkeld voor deze verwerking tot het bekomen van het aantal patiënten en verpakkingen die worden afgeleverd binnen de apotheek. De apotheker registreert bij elke aflevering deze specifieke CNK.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt ( geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal afgeleverde medicatieschema’s  en gesprekken die worden afgeleverd per apotheek.

Duur van het project

Duur van de bewaring
De gegevens van deze verwerking worden maandelijks opgemaakt en verwijderd.

Gerelateerde links

Bijkomende informatie
Contactpersoon project
Hanne Vandenberghe
hanne.empact@wvlzorgt.be

Contactpersoon FarmaFlux
Marc Buckens
info@farmaflux.be

Corine De Winter
corine.dewinter@apb.be of
de_groene_enveloppe.transmuralezorg@farmaflux.be