Project Transmurale Zorg “De Groene Enveloppe” - Tielt

Wat is het?
Het voorzien van een nieuwe zorgcode die apothekers kunnen gebruiken om de begeleiding van patiënten na ontslag uit het Sint-Andriesziekenhuis te registreren.

De patiënt die ontslagen wordt uit het ziekenhuis, krijgt een enveloppe voor de huisapotheker.
De patiënt overhandigt de enveloppe met het medicatieschema en de medicatievoorschriften aan zijn/haar huisapotheker.
De apotheker voert een ontslagbegeleiding uit, en zorgt voor continuïteit in het medicatiebeleid.
De apotheker scant de zorgcode in. Op die manier kan onze onderzoeksgroep goed opvolgen hoeveel enveloppen er aankomen in de apotheek versus hoeveel er worden meegegeven aan de patiënt in het ziekenhuis (en dus de return-ratio berekenen).

Het bevorderen van de informatieoverdracht vanuit het ziekenhuis naar de officina-apotheek, via de enveloppe als praktische communicatie-tool. Op die manier heeft de apotheker de nodige informatie om een ontslagbegeleiding uit te voeren en te zorgen voor continuïteit in het medicatiebeleid van de patiënt.

Verwerkingsdoeleinde
In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden, meer bepaald het aantal afgeleverde groene enveloppen, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan de Lokale beroepsvereniging in het kader van de verdere ontwikkeling van het beroep van apotheker.

Verwerkingswijze
Een specifieke CNK wordt ontwikkeld voor deze verwerking tot het bekomen van het aantal patiënten en verpakkingen die worden afgeleverd binnen de apotheek. De apotheker registreert bij elke aflevering deze specifieke CNK.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt ( geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal afgeleverde enveloppen die worden afgeleverd per apotheek.

Duur van het project

Duur van de bewaring
De gegevens van deze verwerking worden maandelijks opgemaakt en verwijderd.

Gerelateerde links

Bijkomende informatie
Contactpersoon project
Hanne Vandenberghe
hanne.empact@wvlzorgt.be

Mare Claeys
mareclaeys.zorgzaamleuven@gmail.com

Contactpersoon FarmaFlux
Marc Buckens
info@farmaflux.be

Corine De Winter
corine.dewinter@apb.be of
de_groene_enveloppe.transmuralezorg@farmaflux.be