Project Transmurale Zorg “De Groene Enveloppe” - Ter Duinen Nieuwpoort

Wat is het?

Het voorzien van een nieuwe zorgcode te voorzien die apothekers kunnen gebruiken om de begeleiding van patiënten na ontslag uit Zorgverblijf Ter Duinen Nieuwpoort te registreren. Duur van het project : vanaf juni 2022 voor onbepaalde duur

Deze actie is volledig analoog aan de bestaande ‘(Groene) enveloppe-actie’ die reeds loopt binnen Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (in chronic care projecten Zorgzaam Leuven en Verbonden in de ZOHrg Tienen). Samengevat:
De patiënt die ontslagen wordt uit het ziekenhuis, krijgt een enveloppe voor de huisapotheker.
De patiënt overhandigt de enveloppe met het medicatieschema en de medicatievoorschriften aan zijn/haar huisapotheker.
De apotheker voert een ontslagbegeleiding uit, en zorgt voor continuïteit in het medicatiebeleid.
De apotheker scant de zorgcode in. Op die manier kan onze onderzoeksgroep goed opvolgen hoeveel enveloppen er aankomen in de apotheek versus hoeveel er worden meegegeven aan de patiënt in het ziekenhuis (en dus het berekenen van de return-ratio).

Doel

Het bevorderen van de informatieoverdracht vanuit het ziekenhuis naar de officina-apotheek, via de enveloppe als praktische communicatie-tool. Op die manier heeft de apotheker de nodige informatie om een ontslagbegeleiding uit te voeren, en te zorgen voor continuïteit in het medicatiebeleid van de patiënt.

Aggregatie en gefilterde informatie door FarmaFlux. Volgende info wordt vrijgegeven door de initiatiefnemers.

Groene Enveloppe

Gerelateerde links

https://samenisbeter.be/acties/groene-enveloppe/

Contactpersoon project

De Groene Enveloppe

Eline Rammant – Actiecoördinator Sibe (vzw De Koepel)
eline@samenisbeter.be

Mare Claeys
mareclaeys.zorgzaamleuven@gmail.com

Contactpersoon FarmaFlux