Project Transmurale Zorg “De Groene Enveloppe”

Wat is het?

“De Groene Enveloppe” is een Project Transmurale Zorg, opgestart vanuit de beroepsvereniging KOVAG (Koninklijk Oost-Vlaams Apothekers Gild) dat monitort hoeveel medicatieschema’s vanuit het ziekenhuis de lokale huisapotheker bereiken. Het project vertoont gelijkenis met de enveloppenactie in het project Zorgzaam Leuven. Beide projecten worden ondersteund door het Vlaams Apothekersnetwerk. Bij ontslag na ziekenhuisopname wordt aan de patiënt een groene enveloppe meegegeven die zijn medicatieschema en voorschriften bevat. De patiënt wordt gestimuleerd dit mee te nemen naar zijn huisapotheker. Voor elk ziekenhuis wordt er met een specifieke CNK-code gewerkt, die als een digitale barcode op de enveloppes wordt gedrukt.  

Doel

1) de transmurale medicatieoverdracht naar de apotheek te faciliteren en te verbeteren 
2) te monitoren hoeveel medicatieschema’s na ziekenhuisontslag de huisapotheek bereiken.
De apotheker delegeert de gegevenscollectie rond farmaceutische zorg aan FarmaFlux. FarmaFlux doet een continue registratie en periodieke extractie van de geregistreerde gegevens ten behoeve van de rapportering. 

Gegevens via FarmaFlux

DPIA

Resultaten

Ongoing

Gerelateerde links

Contactpersoon project

KOVAG
Delphine Vauterin
delphine.vauterin@kovag.be
+32 498 74 13 32

Contactpersoon FarmaFlux