Terugblik op 2021

Voor deze eerste blog van het jaar kijken we even achterom naar 2021. Covid-19 bleef in alle hevigheid woeden, waardoor ook dankzij innovatieve ontwikkelingen vanuit FarmaFlux de apotheker zich meer kon positioneren als een eerstelijns zorgverstrekker. Daarnaast ondersteunt FarmaFlux een twintigtal zorginitiatieven om farmaceutische basis- en voortgezette zorg in de praktijk meetbaar en kwantificeerbaar te maken.

De covidpandemie heeft de apotheker voorgoed op de zorgkaart geplaatst. FarmaFlux ontwikkelde een tool : de eForm of FarmaForm, een invulformulier dat op het scherm verschijnt en de apothekers ondersteunt bij hun zorgtaken. Deze FarmaForms werden intussen al ingezet bij drie projecten: de pop-up voor de Covid-19 sensibilisatie, het invulformulier voor het certificaat voor de sneltesten en de pop-up voor de griepvaccins. 

Covid & griep
Eerst kwam er vanuit de Taskforce Vaccinatie het idee om de apothekers te laten helpen om de Covid-19 vaccinatiegraad de hoogte in te duwen. Het netwerk van 4700 apotheken is immers door zijn nabijheid, zijn toegankelijkheid en bereik van 500.000 dagelijkse bezoekers, uitermate geschikt om mensen op een laagdrempelige manier aan te spreken over vaccinatie. Een tweede mogelijkheid voor het gebruik van de FarmaForms bood zich aan toen de apothekers sneltesten mochten afnemen in de apotheek om de druk weg te nemen bij artsen en testcentra, aanvankelijk enkel bij  asymptomatische reizigers en festivalgangers, nadien ook bij burgers zonder rijksregisternummer of in noodsituaties (verlies van hun eID, bankkaart, pincode, …) en sinds 1 november bij symptomatische burgers en terugkerende reizigers. Een derde toepassing van de FarmaForm kwam er nadat er beslist werd dat apothekers een griepvaccin mogen ‘voorschrijven’ en een vaccin afleveren, waarmee men naar de huisarts kan gaan. Risicopatiënten (65+, hart-of longproblemen, …) kopen het vaccin aan terugbetaald tarief. Sinds 15 oktober zijn er al 2.321.709 vaccins afgeleverd en gereserveerd.

Rol van FarmaFlux
Deze FarmaForms worden naar FarmaFlux gestuurd, maar FarmaFlux slaat de patiëntendata niet op. Onze IT-ers analyseren de metadata en maken er een dashboard van om eventuele technische anomalieën op te sporen. Ook monitoren we continu of er geen problemen zijn bij de uitrol van deze dienst of bij de softwarehuizen en garanderen dat de flow tot in de apotheek op een veilige en vlotte manier gebeurt.
FarmaFlux is vaak slechts de facilitator (doorgeefluik) tussen de apotheek en bijvoorbeeld de database van vaccinatiecodes voor de sensibiliserings-campagne of Sciensano die het ingevulde eForm van de sneltesten op zijn beurt doorstuurt naar Digitaal Vlaanderen dat de certificaten aanmaakt. Aan de hand van deze metadata uit de FarmaForms zorgt FarmaFlux voor rapporteringen ten behoeve van de beroepsontwikkeling en -verdediging om de rol van de apotheker als zorgverstrekker te blijven bevestigen. Deze cijfers communiceren wij ook via onze sociale media.

Zorginitiatieven
Daarnaast zagen tal van nieuwe zorginitiatieven het licht, al dan niet gelinkt aan Covid-19. Het zijn multidisciplinaire projecten rond zorg en zorgbegeleiding en dit zowel op regionaal als nationaal vlak. Proefprojecten worden als testcases gebruikt om farmaceutische basis- en voortgezette zorg in de praktijk meetbaar en kwantificeerbaar te maken. Bij al deze projecten maken we gebruik van zorgcodes, speciaal hiervoor aangemaakte CNK-codes, om zorghandelingen te registreren. In onze blogs van 2021 kwam maandelijks één initiatief aan bod met telkens een interview van de drijvende kracht achter het project. Weet je wat een ‘Gele doos’ is en ken je het Luxemburgse geïntegreerde zorgproject Chronilux? Neen, duik dan even in ons archief om deze blogs alsnog te lezen.

Published by

Related Posts