Apothekers in het getouw tegen de griep

Het is allicht niemand ontgaan dat er onlangs in de pers veel buzz was rond het feit dat apothekers vanaf nu ook een griepvaccin kunnen ‘voorschrijven’ voor patiënten. Na de sensibilisatiecampagne om de vaccinatiegraad voor Covid-19 omhoog te duwen, is dit een nieuw voorbeeld van de rol van de apotheker als zorgverstrekker. FarmaFlux wil apothekers hierbij dan ook maximaal ondersteunen. Carolien Bogaerts (KOVAG) en Manon Buyl (FarmaFlux) lichten deze griepmonitoring toe.

Onze sector is al jaren bezig met griepsensibilisatie. Tot hier toe was het louter de bedoeling dat de apotheker de patiënt aansprak om hem dan eventueel aan te raden contact met zijn huisarts te nemen. Nu gaat het echter een stapje verder.
Carolien: “In 2013 ontwikkelde Officinall in samenwerking met KOVAG een ondersteuningsmodule om klinische richtlijnen te implementeren in de software. In kader van de jaarlijkse griepcampagne werd toen ook de ‘griepalert’ ontwikkeld. De software onderzoekt aan de hand van de leeftijd en de geneesmiddelenhistoriek of de patiënt die voor de apotheker staat in aanmerking komt voor een griepvaccin. Indien ja, dan verschijnt er een pop-up op het scherm van de apotheker. Deze methode werd na een tijd ook gedeeld en door een drietal softwarehuizen geïmplementeerd in hun software. Nu willen we deze ter beschikking stellen van alle softwarehuizen om het apothekers makkelijker te maken patiënten te identificeren nu ze ook een griepvaccin mogen ‘voorschrijven’. “

Manon: “Toen die beslissing gevallen was na de zomer, hebben we ons meteen afgevraagd hoe we de apotheker hierbij maximaal konden ondersteunen en beslist dat er een pop-up moest komen naar analogie van de Covid sensibilisatie pop-up van FarmaFlux. Eigenlijk hebben we de jarenlange kennis en kunde van KOVAG samengevoegd bij de technologie van onze FarmaForms om een kant-en-klare oplossing te bieden voor alle softwarehuizen.”

‘Voorschrijven’
Carolien: “De pop-ups zullen op het scherm van de apotheek verschijnen na 15 oktober voor alle risicopatiënten waarvoor nog geen griepvaccin is afgeleverd en die kunnen worden opgespoord door de software. Er zijn 3 mogelijkheden die de apotheker kan aanklikken: ik lever een vaccin af, toon mij de pop-up bij een volgend bezoek van deze patiënt en ten slotte deze patiënt wenst geen vaccin. Het is belangrijk dat de apotheker de juiste keuzemogelijkheid aanklikt, zodat de pop-up niet meer verschijnt indien het niet nodig is. Als de patiënt die voor de apotheker staat in aanmerking komt voor een vaccin, zal de apotheker dit registreren en hem een vaccin afleveren waarmee hij naar de huisarts kan gaan. Het ‘voorschrijven’ moet je dus niet letterlijk nemen zoals een huisarts dit doet. Wat ook nieuw is dit jaar, is dat de apotheker dit vaccin voor risicopatiënten onmiddellijk aan het terugbetaald tarief kan afleveren.”


Goed geïnformeerd
Carolien: “Daarnaast moet de apotheker wel zelf beoordelen of een vrouw bijvoorbeeld zwanger is of een patiënt een BMI boven de 35 heeft, want dat detecteert de software niet. Om de apotheker hier goed op voor te bereiden, werd eind september een webinar georganiseerd i.s.m. APB, OPHACO, VAN, AUP en AVB-UPB met alle informatie rond deze griepcampagne. Ook bestaan er e-learnings van IPSA en SSPF over griep en pneumokokken waar de apotheker zijn theoretische kennis kan bijspijkeren. Bovendien hebben de apothekers de mogelijkheid een MFO op te starten met de artsen in hun buurt om praktische afspraken te maken rond de samenwerking voor het komende griepseizoen. Voor hulp hierbij, kunnen ze zich zeker richten tot hun beroepsvereniging. Goed om te weten is dat de apotheker niet verplicht is deze pop-up te tonen en dat hij deze dienst kan deactiveren.“

Groot publiek
Manon: “Vorig jaar was er een tekort aan griepvaccins door productieproblemen bij bepaalde leveranciers, maar dit jaar is er zeker een voldoende grote stock. Vanaf 15 oktober start er een grote informatiecampagne met affiches en op social media om het grote publiek te informeren en te sensibiliseren. Dit is nodig omdat er bij sommigen sprake is van prikmoeheid en er ook heel wat desinformatie circuleert, zoals het idee dat een covidvaccin meteen beschermt tegen griep. De apotheker speelt hier een cruciale rol in om de bevolking hiervoor ook juist te sensibiliseren

Vermelden we ten slotte nog dat apothekers een individueel rapport zullen krijgen via hun tariferingsdienst, terwijl FarmaFlux het totaal aantal afgeleverde vaccins zal opvolgen om de rol die apothekers spelen in dit griepseizoen duidelijk te stellen.

Published by

Related Posts