BINNENKIJKEN IN EEN VACCINATIECENTRUM (Dossier vaccinatie deel 2)

De coronacrisis gaf innovatie een boost en zorgde er ook voor dat apothekers een belangrijke rol konden spelen in een vaccinatiecentrum dankzij hun expertise als farmaceutisch expert. Zo’n 260 apothekers zijn er al maandenlang actief. Twee apothekers delen hier hun ervaring.

Florence Polet (33) werkt sinds vijf jaar als adjunct-apotheker in Ciney en ziet het werken in een vaccinatiecentrum als een manier om bij te dragen aan de vaccinatiecampagne ter bestrijding van COVID-19. Het geeft haar de kans bezorgde of terughoudende patiënten uit te leggen hoe het er ter plaatse aan toegaat en hen gerust te stellen. Florence : “Als kwaliteitsverantwoordelijken vullen wij ’s morgens en ’s avonds de verschillende registers in (temperatuur koelkasten, opslag- en voorbereidingsruimten, vaccinvoorraden). We bereiden de flacons, spuiten, alcohol, verband, enz. voor en gaan na of het team van verpleegkundigen op de hoogte is van de procedures.We controleren de kwaliteit van de bereide vaccins: of ze het juiste volume hebben, of er geen luchtbellen zijn en of ze aseptisch bereid werden om het besmettingsrisico zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast letten we erop dat elke bereide spuit wordt voorzien van een etiket met lotnummer, registratienummer, vervaldatum en -uur. Op het einde van de dag controleren we het aantal gebruikte flacons en checken of het aantal werkelijk bereide dosissen overeenkomt met het aantal gevaccineerde patiënten.“

Goede samenwerking
Florence: “Er is echt een goede verstandhouding in het centrum tussen jong en oud, … En op piekmomenten helpen we elkaar. Twee coördinerende artsen nemen de dagelijkse leiding van het centrum op zich. Daarnaast houdt een toezichthoudende arts eventuele medische problemen (malaise, enz.) in het oog en beantwoordt de vragen van de patiënten over vaccinatie. Het logistieke personeel bestaat uit zij die verantwoordelijk zijn voor de organisatie zelf van het centrum, de receptie, de check-in en check-out, en de veiligheid. En vergeten we zeker niet de oppervlaktetechnici die meerdere keren per dag grondig schoonmaken om de veiligheid van de bezoekers en het verplegend personeel te garanderen. Ik ben echt blij deel uit te maken van deze ervaring!”

Dieter Huyghe (44) uit Lauwe zit al twintig jaar in het vak en neemt sinds begin dit jaar de coördinerende taken, de supervisie van de planning en de bewaring van de vaccins op zich in het vaccinatiecentrum van Wevelgem, dat samenwerkt met dat van Menen. Met de hulp van De Westvlaamse werden zes apothekers bereid gevonden zich systematisch een volledige dag vrij te maken om er als farmaceutisch expert werken. Dieter Huyghe: “Aanvankelijk hielden we ons vooral bezig met het uitschrijven van procedures, omdat we een kwaliteitshandboek wilden maken naar analogie met wat in de apotheek bestaat, om nieuwkomers in het centrum wegwijs te maken.

Vooruitplannen
Dieter Hughe: “Daarnaast dienen we vooral veel te plannen. Telkens twee weken vooraf weten we hoeveel vaccins we zullen krijgen voor een bepaalde week en op basis daarvan bespreken we met de centrumverantwoordelijke de openingsuren, het aantal vaccinatielijnen, het tempo waarin gevaccineerd wordt enz. Met die informatie stellen we dan de planning op voor de vaccinbereiders, waarbij we ervoor zorgen altijd een uur voor te lopen op de vaccinatieplanning, zodat het vaccineren ononderbroken verloopt.Elke dinsdagavond is er een gezamenlijk overleg tussen beide vaccinatiecentra. Een goede communicatie is immers cruciaal, gezien de vele uitdagingen de voorbije maanden: er was vaak onzekerheid over het aantal dosissen dat geleverd zou worden – soms was er een tekort, dan weer waren er te veel. Zo kwamen er onlangs 300 mensen zonder enige verwittiging niet opdagen voor het eerste Pfizer-vaccin, omdat hun tweede prik tijdens de vakantie viel. Het was dan alle hens aan dek om andere personen op te bellen om die plaatsen in te vullen. Ook de problemen met de bijwerkingen van AstraZeneca gooiden onze planning overhoop. Dit kort op de bal moeten spelen, is eigenlijk het moeilijkste bij dit werk, maar het maakt het tegelijk ook boeiend. Als ik terugblik, ben ik blij dat ik de uitdaging heb aangenomen.”

Bedankt aan alle apothekers voor hun inzet de voorbije maanden.

Published by

Related Posts