Romain Van Hautekerke van de ‘Wase Apothekers’: “We zitten aan meer dan 1.000 patiënten”

Romain Van Hautekerke van de ‘Wase Apothekers’ – 12/04/2021 

Romain Van Hautekerke uit Temse was 
vanaf het begin betrokken bij het project Geïntegreerde Zorg Waasland. Zijn conclusie na vier jaar zwoegen: “We maken vooruitgang, maar het is en blijft moeilijk, zeker door corona.” 

“Op de eerste bijeenkomst rond het project was geen enkele apotheker aanwezig. Omdat de werkgroep vond dat wij er toch echt bij moesten zijn, hebben ze onze beroepsvereniging gecontacteerd. Sindsdien maak ik als afgevaardigde van de Wase Apothekers deel uit van de stuurgroep. Onze doelgroep is die van gepolymediceerde, thuiswonende patiënten. Aanvankelijk was het de bedoeling om bij de patiënt thuis een medisch-farmaceutisch overleg (MFO) te organiseren met het hele zorgteam, mantelzorgers en bejaardenhulp incluis. Ik heb aan enkele MFO’s deelgenomen, maar het was heel moeilijk om alle betrokkenen op hetzelfde ogenblik samen te krijgen bij de patiënt. Dus hebben we voorgesteld: laat de huisapotheker het initiatief nemen en laat ons dat MFO beperken tot een overleg tussen huisarts, huisapotheker en thuisverpleegkundige. Dat zijn de drie belangrijkste actoren.” 

 

Therapietrouw 

De regio Waasland heeft 260.000 inwoners, waarvan 25.000 met een chronische aandoening. “Als apothekers zijn we betrokken bij de ‘bevraging therapietrouw’ en de ‘medicatiereview’. Aanvankelijk nam de huisarts het initiatief, nu contacteert de huisapotheker de huisarts met het voorstel om een bepaalde patiënt onder de loep te nemen. De volgende stap is een bevraging van de therapietrouw. Meestal doet de thuisverpleegkundige dat, omdat die bij de patiënt aan huis komt en de thuissituatie het best kan inschatten. Bij patiënten die geen beroep doen op een thuisverpleegkundige, staat de huisapotheker in voor de bevraging.” 

 

Medicatieoverzicht 

De resultaten van de therapietrouw screener worden bezorgd aan de huisarts en huisapotheker. Dilaatste stelt vervolgens een medicatieoverzicht op dat hij met de patiënt bespreekt, en vergelijkt mehet schema van de huisarts en eventueel dat van het ziekenhuis. Het is vooral de bedoeling om vanuit de apotheek zaken toe te voegen waarop de arts geen zicht heeft. Dat vinden huisartsen vaak verrijkend. In pre-coronatijden gingen huisarts en huisapotheker samenzitten om de behandeling te optimaliseren en de risico’s van polyfarmacie te verminderen. Nu wordt elke casus telefonisch besproken, uiteraard mits toestemming van de patiënt. Soms is een grondige medicatiereview nodigmaar daar kruipt erg veel tijd in. Een collega vertelde mij onlangs dat hij voor twee of drie patiënten een hele zaterdag met de huisarts had overlegd.” 

 

Corona  

De weg is lang en vol obstakels. “Veel huisartsen zeggen: We hebben het tegenwoordig al zo druk met corona. Laat ons daar maar even mee wachten. Corona maakt het veel moeilijker, al heeft het de druk van de overheid op het aantal inclusies verminderd. In maart hebben we de kaap van 1.000 patiënten overschreden, intussen zitten we daar al een eindje boven. Het gaat dus wel degelijk de goeie kant op.” 

 

En de groene enveloppe-actie? “Ach, in het Waasland is maar één ziekenhuis, het AZ Nikolaas. Daar zijn ze wel geïnteresseerd om informatie uit te wisselen, maar ze willen dat liefst elektronisch doen en dat zit er voorlopig niet in. En verder is het ook daar: We hebben het al zo druk met corona  

 

www.geintegreerdezorgwaasland.be

Published by

Related Posts