Apothekers, de onmisbare schakel tijdens de Corona pandemie. (FIP-congres)

Nu Corona weer in alle hevigheid toeslaat, lijkt het meer dan ooit nodig dat elk land zijn lessons learned deelt, zodat we er wereldwijd in slagen dit virus een halt toe te roepen (zie ook vorige blog). Tijdens de sessies op het afgelopen FIP-congres vorige maand waar dit thema uitgebreid aan bod kwam, bleek duidelijk dat apothekers daarbij overal – vaak onvoldoende beschermd – op de eerste rij stonden.

Het was pure chaos toen medio maart bekend werd dat we onze voorraad mondmaskers jaren geleden vernietigden en nooit opnieuw aanvulden en dat er ook onvoldoende beschermingsmateriaal was voor onze zorgverstrekkers, waardoor ze gevaar liepen voor eigen leven. Al snel bleek echter dat dit niet alleen in ons land het geval was. Dit weerhield apothekers er echter niet van weer hun taak op te nemen en de bevolking bij te staan met advies, thuisleveringen enz.

Druk verlichten
Zo hielpen apothekers wereldwijd mee de druk op ziekenhuizen en huisartsen te verminderen door triage van patiënten en door advies te verstrekken aan burgers die raad vroegen voor andere problemen dan Covid-19. Niet verwonderlijk als we zien dat apotheken een van de weinige plaatsen waren die zelfs tijdens de strikte lockdowns open werden gehouden voor publieke dienstverlening. Daarnaast was er voor de apothekers ook een rol weggelegd in het correct informeren van hun patiënten. Te midden van de kakafonie van overheidscommunicatie was het verstrekken van betrouwbare informatie over de voorzorgsmaatregelen in verband met de verspreiding van COVID-19, met inbegrip van de techniek voor het handen wassen, de beschikbaarheid van gezichtsmaskers en de instructies voor het juiste gebruik en de verwijdering ervan cruciaal.

Nabijheid
De laagdrempeligheid en de toegankelijkheid van de apotheek maakten ook dat apothekers tijdens de lockdown in Frankrijk en bij ons ingeschakeld werden als meldpunt voor slachtoffers van huiselijk geweld door het gebruik van de code “Masker 19“. In veel landen werkten apotheken nauw samengewerkt met internationale humanitaire organisaties, zoals het Rode Kruis en lokale gemeenschapswerkers om de bevolking beter te bereiken en de levering van geneesmiddelen aan huis te garanderen. In Nieuw-Zeeland kregen apothekers zelfs een extra vergoeding van de overheid als blijk van waardering voor hun inzet.

Cruciale rol
Lageloonlanden hadden nog meer behoefte aan steun van de apothekers omdat patiënten zich vaak geen doktersbezoek kunnen veroorloven. Zo hielden de Chinese community apothekers naast hun gebruikelijke taken als zorgverlener ook de therapietrouw van hun patiënten in het oog, om te voorkomen dat patiënten in het ziekenhuis zouden belanden. Zij maakten gebruik van mobiele toepassingen, werkten samen met buurtcomités en farmabedrijven om de levering van geneesmiddelen aan patiënten thuis te garanderen.

Gratis advies
Ondanks het feit dat 10 miljoen Pakistani tijdens de lockdown een kleine toelage kregen gedurende vier maanden, hadden zij weinig geld om aan gezondheidszorg te besteden. Daardoor waren apothekers voor hen dé oplossing om gratis advies te krijgen en eventueel een geneesmiddel, indien nodig. Bovendien werden in Pakistan de OPD’s gesloten, dit is het eerste contactpunt voor een patiënt in een ziekenhuis vanwaar hij naar de juiste afdeling wordt doorverwezen. Via teleconferenties stonden de apothekers in contact met dokters in de ziekenhuizen om hun patiënten verder te helpen en een eerste triage te doen. Het gebrek aan beschermend materiaal voor apothekers was er zo schrijnend, dat een team van Britse en Pakistaanse apothekers 10 richtlijnen opstelden voor apothekers om zich te beschermen. 

Respect
De heropflakkering van het virus aan het begin van de winterperiode maakt dat onze zorgverstrekkers opnieuw voor de onmogelijke taak staan dit virus te bestrijden. Dit zal echter slechts lukken als de hele bevolking zich een zekere discipline aanmeet, al was het maar uit respect voor diezelfde zorgverstrekkers. Enkel applaudisseren vanop ons balkon zal niet volstaan om het zorgpersoneel heelhuids door deze tweede golf te loodsen…

Via deze link kan je doorklikken naar interessante publicaties van NHS, PGUE, The American Pharmacopeia Commission, enz.

Published by

Related Posts