Alain en Boris goochelen met data bij FarmaFlux

In onze tweede blog over het FarmaFlux team geven we het woord aan Alain Sillen en Boris Ideler. Beiden vervoegden sinds vorig jaar het Flux team, elk met hun eigen specificiteit.

Alain Sillen is sinds januari 2019 als Java Software Developer bij Flux aan de slag en houdt zich een groot deel van zijn tijd bezig met de “schoonmaak” van RAOTD (Recip-e Archiving OT/TD). Wat de dienst RAOTD precies is, lees je hier. Alain: “Alle data ouder dan 6 maanden wordt uit de database gehaald en geplaatst in zipfiles. Voor de Tariferingsdienst maakt het geen verschil, want als hij een voorschrift opzoekt en dat bevindt zich niet meer in de database, wordt hij automatisch naar die zipfile geleid. Om je een idee te geven over de grootte van het aantal files, alle voorschriften worden dagelijks per apotheek op onafhankelijke plaatsen gearchiveerd, wat overeenkomt met zo’n 30 gigabytes aan opslagcapaciteit per dag.  Momenteel wachten we op de goedkeuring van de tariferingsdiensten om dit van 6 naar 3 maand te brengen, omdat het stockeren van data in een database erg duur is en zoals je ziet, gaat het om behoorlijk wat data.”

Zorginitiatieven
Farmaflux ondersteunt apothekers in hun zorgtaken door data te verzamelen en te analyseren. Op onze site kom je meer te weten over deze zorginitiatieven. Alain: “We monitoren de registratie van bepaalde CNK’s (bv. Kalium Jodide, Masker 19, Zorgzaam Leuven, de Groene Enveloppe, …). Het gaat om een script dat dagelijks data uitleest uit de database bij Proximus en geanonimiseerd naar APB stuurt. M.a.w. deze gegevens worden uit de database geëxporteerd en het is Boris die ze daarna in een grafiek giet. Enkel de specifieke zorg- CNK’s zijn relevant. Ik zorg er dan ook voor dat de productfilter up-to-date is, zodat enkel humane geneesmiddelen opgenomen zijn.”

Dating
Alain: “Ten slotte ben ik ook bezigeen manier te zoeken om de aflevering van bepaalde geneesmiddelen te voorspellen (predictie). Tijdens Covid-19 zagen we bijvoorbeeld dat de aflevering van Paracetamol gigantisch steeg. Als we dit zouden kunnen voorspellen, kunnen we vermijden dat er tekorten komen. Het probleem is echter dat predictie zich baseert op patronen uit het verleden en dat we tot nu toe nooit zo’n pandemie kenden. Zelfs als er een tweede golf zou komen, is deze eerste keer niet voldoende om van een patroon te spreken en kunnen we dus niets voorspellen. Momenteel lukt het al wel om patronen te herkennen in ‘normale’ tijden.”  Hoe dit de zorgbegeleiding naar de patiënt zal bevorderen, is nog niet duidelijk.

Betrouwbare data
Boris Ideler is de Data Engineer van dienst sinds september 2019 en een echte self-made man van weinig woorden. Boris: “De laatste tijd ben ik veel bezig geweest zowel met het plotten van grafieken voor de zorginitiatieven, waarover Alain het al had, als met het monitoren van de aflevering van bepaalde coronagerelateerde geneesmiddelen. Daarnaast werk ik aan het verbeteren van de datakwaliteit en de datastromen o.a. van het GFD, de Pharmaceutical Care Data Hub (PCDH) en RAOTD. In data zitten soms ‘gaten’ of foute registraties die opgelost moeten worden om die data betrouwbaar te maken, anders kan je er niets mee aanvangen. Ook het maken van dashboards behoort tot mijn job. Dit kadert in mijn opdracht van data verzamelen en die in inzichten (insights) te transformeren voor data-analyse. Momenteel zijn dat zowat mijn taken. Ik weet dat anderen van het team bezig zijn met de Patient Information Sheet en het medicatieschema en dat dit daarna weer bij mij terechtkomt.”

Uit bovenstaande getuigenissen blijkt duidelijk dat dataverzameling en data-analyse de ‘key’ is. Data is inderdaad het nieuwe goud.

Published by

Related Posts