Estland: Europa’s nr 1 in eHealth

Het jaar 2020 is al een eind gevorderd, tijd om eens terug te blikken op het jaarlijkse Europese gezondheidsonderzoek 2019 waaruit duidelijk blijkt dat IT-security overal een topprioriteit is. Dit onderzoek toont jammer genoeg geen cijfers voor België.

Accenten


Goed nieuws dus dat IT-security bovenaan de agenda staat in alle Europese landen. Wel zien we er accentverschillen zijn: in Duitsland (54%) en het VK (37%) leggen ze meer de nadruk op de implementatie van het elektronisch medisch dossier (EMR), terwijl in Italië (47%), Nederland (39%) en de Scandinavische landen (34%) de aandacht gaat naar het bevorderen van de toegang tot medische informatie voor patiënten. De grootste uitdaging waar zorgverstrekkers in de meeste landen mee geconfronteerd worden, is de financiering van eHealth diensten, naast het vinden van voldoende geschoold personeel (Duitsland), een gebrek aan politieke daadkracht (Italië) of de weerstand van het medisch korps (Oostenrijk).

Trends
De eHealth trends zijn net als de vorige jaren: personalised medicine, het EMR, uitwisseling van gezondheidsinfo tussen providers, AI,  met bijkomend het toenemend belang van telemedicine diensten, die gebruikmaken van videoconferentie. Ook de eigen (owned) patiëntendossiers staan hoog op de agenda, behalve in Scandinavië omdat ze daar al een feit zijn. Net als in Scandinavië zijn ook in Nederland maar liefst 91% van de patiëntendossiers al gedigitaliseerd, terwijl het Europese gemiddelde op 78%, ligt, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar.

Rolmodel
Denemarken heeft zich van de eerste plaats laten duwen door Estland dat nu de leider is in eHealth innovatie.  De top 5 bestaat verder uit Finland, Zweden en Nederland. Er is een grote kloof tussen de andere landen en deze kopgroep, waarbij opvalt dat de zorgverstrekkers uit het VK, Italië en Spanje een betere indruk hebben van de eHealth verwezenlijkingen van hun land dan in werkelijkheid het geval is.

Wat onthouden we uit deze e-gezondheidsenquête?

 • Patient empowerment, telemedicine en zorgcontinuïteit
  Mondige patiënten zullen niet alleen toegang hebben tot hun gezondheidsdossiers, maar er ook zelf gegenereerde gegevens aan toevoegen. Verwacht wordt dat telemedicine diensten belangrijker worden, dankzij nieuwe vergoedingsregelingen en veranderingen in het zorgsysteem. In deze veranderende omgeving zal gezondheidsinformatie gemakkelijker en sneller moeten stromen tussen zorgverleners, zorginstellingen en zelfs regio’s en landen. Organisaties voor zorgverlening en aanbieders van technologische oplossingen die hier niet op focussen, dreigen minder relevant te worden.
 • IT-beveiliging en EMR
  IT-beveiligingsverbeteringen staan bovenaan de agenda’s van veel organisaties van zorgverleners en technologieleveranciers. De implementatie en uitrol van een volledig EMR is voor veel zorgverstrekkers echter nog een uitdaging, maar zonder dit zullen patiënten evenwel geen toegang krijgen tot hun informatie, noch actiever deelnemen aan hun eigen gezondheidgerelateerde activiteiten of deel uitmaken van geïntegreerde gezondheidssystemen.
 • Digitale volwassenheid?
  Digitale volwassenheid en digitale transformatie vragen om een grotere reikwijdte, zodat nieuwe mogelijkheden van digitale data benut worden. Het doel is om de gezondheids- en zorgverlening efficiënter, veiliger en beter te maken. De kloof tussen digitale maturiteit en “eenvoudige” digitale dossiers is het afgelopen jaar groter geworden, wat erop wijst dat de waarde van digitale instrumenten en diensten vaak niet volledig wordt gerealiseerd.. De eHealth-gemeenschap moet samenwerken om dit probleem aan te pakken.
 • Wie is de voorvechter van eHealth adoptie en innovatie in Europa?
  De Scandinaviërs en Nederland moeten nog steeds worden gezien als de rolmodellen voor de adoptie en het gebruik van eHealth in Europa. Dit jaar echter wisselde Estland van plaats met Denemarken en  is nu het toonaangevende eHealth-land in Europa.

Het volledige rapport vind je hier.

Published by

Related Posts