Gouden raad van Paulien Schul

De tijd dat apothekers enkel vergoed werden voor hun activiteiten is voorbij. Voor Paulien Schul, founder van en gezondheidsconsultant bij Change for PS (NL) is een apotheker dé onbetwistbare eerstelijns zorgverstrekker, die er moet naar streven meer tijd te spenderen aan zorg voor zijn patiënten en tailor-made solutions. De apotheker moet evolueren van doosjesschuiver naar zorgverlener.

“Politieman van de arts”
Schul: “We moeten de apothekers doen bewegen, hen de urgentie laten voelen en tonen hoe ze gemakkelijker de stap kunnen zetten. Een apotheker zet zichzelf nooit in de kijker, maar eigenlijk is hij een beetje de politieman van de arts. Ook al controleert hij het voorschrift van de voorschrijver, kijkt hij of er interacties zijn, hij zegt dit niet hardop. Maar als hij elke keer rustig de patiënt aanspreekt en begeleidt en dat in de computer ingeeft, zodat als die patiënt de volgende keer door een andere persoon wordt geholpen die kan verder bouwen op het vorige advies, dan zorgt dat voor loyauteit van patiënten naar een apotheek, want de patiënt wordt echt “omzorgd”. Online kan een avatar ook advies geven, maar persoonlijk contact is prettiger. Leer dus luisteren naar de patiënt en zeg bijvoorbeeld als je het niet weet, dat je het zal uitzoeken of het met de huisarts gaat bespreken en later zal terugbellen. Daar zit je kracht en die heeft een avatar niet, want met AI staan we nog niet zo ver.”

Data, data en nog eens data
“Op het FIP-congres in Abu Dhabi in september vorig jaar wilde ik met mijn presentatie laten zien dat alle apothekers impact kunnen meten, omdat ze over veel data beschikken die heel wat waard zijn. Die data moeten ze vermarkten en niet aan de overheid of industrie geven!  Naast het dispensing dossier (nvdr : bij ons het GFD) waarin je al een boel dingen kan zien, is het ook nuttig een klinisch dossier te hebben. Neem bijvoorbeeld dat ik een patiënt met een hoge bloeddruk heb, dan wil ik de bloeddrukwaarden hebben en kijken wat mijn interventies doen. Tegenwoordig kan je de metingen die de patiënt een half jaar lang heeft vastgelegd met zijn Apple Watch en naast die met de gevalideerde bloeddrukmeter leggen. Sommige artsen weigeren dit, maar we moeten leren leven met het feit dat er veel data worden verzameld, ook door de patiënt. De patiënt moet écht ingevoegd worden in het beslissingsproces, patient empowerment.

Therapietrouw = topprioriteit
“Op het vlak van therapietrouw kan de apotheker ook een rol spelen. Therapietrouw betekent een betere gezondheid voor de patiënt en dus lagere gezondheidszorgkosten, maar ook hogere inkomsten voor de farma-industrie, die dan programma’s zou kunnen financieren om de therapietrouw te verhogen, want zij winnen daar ook bij.
Het advies verstrekken gaat vaak om heel praktische info, bijvoorbeeld uitleg geven of een YouTube filmpje afspelen over hoe je een puffer correct gebruikt of tonen hoe je een tablet inslikt. Je moet je afvragen wat het criterium is voor een patiënt om een apotheek te kiezen. Gaat hij waar hij het snelst weer buiten is of wilt hij advies? In het laatste geval vindt hij het niet erg als hij even zijn beurt moet afwachten. Voor het personeel in de apotheek is het ook motiverend te zien dat een patiënt blij is met het verstrekte advies.”

Weg van het doosjes schuiven
“Door services van apothekers te ondersteunen, kunnen zij hun meerwaarde aantonen en daarmee hun onderhandelingspositie versterken. In Nederland moeten apothekers voor deze meerwaarde-services vaak betalen, maar dit weegt wel degelijk op tegen de opbrengsten die deze services voor de apotheek genereren. Door de zorgimpact te laten zien, kunnen apothekers hun positie als zorgverlener versterken en beschouwd worden als een onmisbare zorgverlener binnen het eerstelijns zorgteam.”

Paulien Schul, apotheker van opleiding, is vooral bezig met het optimaliseren van het medicijngebruik door patiënten en daarmee het verbeteren van patiënten uitkomsten. Daarbij zijn het verbeteren van IT gezondheidssystemen, connectiviteit en interfaces om de operationele activiteiten van zorgverstrekkers te ondersteunen en te faciliteren belangrijke elementen. Alleen zo kunnen ze patiënten empoweren in hun geneesmiddelenbeheer. www.changeforps.nl

Volgende week: Annual European Health Survey 2019

Published by

Related Posts