Warme oproep aan alle apothekers

Hoe kunnen we onze e-Gezondheidstoepassingen verder verbeteren? Om die vraag te beantwoorden, lanceerde de overheid eind oktober de eHealthMonitor 2019. Als een van de punten van het Actieplan eGezondheid 2019-2021 peilt deze monitor naar de praktijkervaringen van zorgverleners en patiënten bij hun gebruik van digitale toepassingen in de zorg.

De bevraging loopt tot na de kerstvakantie bij patiënten/burgers, huisartsen, specialisten, apothekers, (thuis)verpleegkundigen en zorgkundigen. Iedereen krijgt specifieke vragen over de toepassingen die relevant zijn voor de doelgroep waartoe hij behoort. De feedback zal onder andere dienen om het beleid rond e-Gezondheid bij te sturen, om nieuwe beleidsbeslissingen te nemen, om de ondersteuning van zorgverleners en patiënten te verbeteren waar nodig, enz.
Minister van Volksgezondheid Maggie De Block:  “Met de e-Health-Monitor willen we in kaart brengen wat beter kan en moet volgens zorgverleners en patiënten. De feedback zal ons helpen de kwaliteit en de gebruiksvriendelijkheid van onze e-gezondheidstoepassingen verder te verbeteren.”

Inhaalbeweging
Maar wat blijkt: het aantal apothekers die momenteel deze enquête hebben ingevuld, is erg laag in vergelijking met de andere zorgverstrekkers. Vandaar onze warme oproep. Het invullen van de vragenlijst vraagt slechts een kwartier en kan eenvoudig online gebeuren, wel best op een laptop en niet op een smartphone. De vragen gaan telkens over het afgelopen jaar, dus over de periode van oktober 2018 tot en met september 2019. En ten slotte, de enquête polst naar je mening, er zijn dus geen goede of foute antwoorden. 

Bij de buren
Deze enquête wordt uitgevoerd door Imec en WeLL in opdracht van de overheid en zal elk jaar herhaald worden. In Nederland zijn ze intussen al aan de 7de editie van de eHealthmonitor toe. Uit hun cijfers blijkt dat het merendeel van de ondervraagde zorgverleners er enthousiast is over het gebruik van ICT in de zorg en dat er daarnaast ook een ‘sense of urgency’ ontstaan is waarbij eHealth een onmisbaar onderdeel van de zorg is geworden.

Prijzenpot
Mogen we jullie vragen deze enquête in te vullen, zodat ook wij als apothekers op een representatieve manier vertegenwoordigd zijn in de resultaten? Heb je nog een extra duwtje in de rug nodig om deel te nemen? Als je deze vragenlijst volledig invult, maak je kans op een van de waardebonnen uit de prijzenpot van 4.000 euro!

Men zegge het voort…

Published by

Related Posts