Lieven Zwaenepoel brengt verslag uit: Digitaal is normaal

“Optimising primary health care provision with integrated digital health technologies”. Een ronkende titel voor een sessie over een brandend actueel onderwerp op de regionale conferentie van FIP (International Pharmaceutical Federation)  vorige week. Onze wereldwijde koepel organiseert fora voor uitwisseling van nationale ervaringen tussen de apothekersverenigingen. En dat is maar goed ook! Ons landje is geen eiland en zeker in het digitale domein zijn er globale tendensen die ons beïnvloeden. Omgekeerd – en dat is toch een vaststelling die ons vertrouwen geeft – stellen we vast dat we bij ons vaak een eind verder staan dan andere landen in Europa.

mHealth
Onze Kroatische collega Miranda Sertic stak van wal over “mHealth” in naam van FIP’s Young Pharmacists Group. Zij hield een bevlogen presentatie over de mogelijkheden die mobiele toepassing bieden, zeker als we ze verbinden met de zogenaamde “wearables”. Dat zijn apparaatjes die we dragen – bijvoorbeeld armbandjes zoals de bekende Fitbits of pleister met sensoren – en die lichaamsparameters meten. Zo wordt telemonitoring van klinische parameters als glucosespiegel in het bloed of hartritme mogelijk. Er bestaan al duizenden van die toepassingen, maar slechts weinige kunnen garanderen dat ze betrouwbare metingen doen en nog minder van die speeltjes bieden ook een verantwoordelijke opvolging. Stappentellers zijn fijn, maar met gezondheidszorg heeft dat weinig te maken. Hoe kunnen we dergelijke systemen koppelen aan elektronische patiëntendossiers en gebruikers leiden naar de toepassing die voor hen nuttig is? Dat er op dat gebied nog veel werk is en dat apothekers als toegankelijke en betrouwbare zorgverstrekkers daar een belangrijke rol in kunnen spelen staat niet alleen bij ons als een paal boven water. De mHealth valideringspyramide bij ons (zie afb. hieronder) is een aanzet in die richting.

mHealth valideringspyramide

Aansluitend stelde de Ierse Leonora O’Brien Pharmapod voor: een platform ontwikkeld door apothekers. Oorspronkelijk was het vooral gericht op de melding van nevenwerkingen. Intussen is het uitgegroeid tot een geïntegreerde oplossing voor apotheken, woonzorgcentra en ziekenhuizen voor de melding, remediëring en opvolging van gezondheidsincidenten in het algemeen. Het aantal prijzen en de erkenning die ze kregen, is indrukwekkend. Intussen wordt het systeem ook gebruikt in Canada en het Verenigd Koninkrijk. Het verband met de klachtenbehandeling in MyQualityAssistent of de digitale “gele fiche” ligt voor de hand.

Verbonden apotheken
Ten slotte bracht Jaime Acosta zijn presentatie over “the connected community pharmacy”. Een jaar of twee geleden hield ikzelf nog een presentatie met de titel “community pharmacy = connected proximity”. Met de doorgedreven informatisering in onze apotheken en de quasi volledige uitrol van het Gedeeld Farmaceutisch Dossier, MyCareNet en de elektronische voorschriften van Recip-e staan we – ondanks de nog steeds frequente pannes en overgangsperikelen – al een heel eind verder dan de meeste andere landen in Europa. Al onze apotheken zijn verbonden met eGezondheidsdiensten: een situatie waar veel landen nog van dromen. Het is nochtans onvermijdelijk dat patiëntendossiers met elkaar verbonden en gezondheidsgegevens gedeeld kunnen worden. Die ambitie leeft zowat overal.

Digisfeer

In het debat dat volgde, stal de voorzitter van de FIP Community Pharmacy Section,  Lars-Åke Söderlund uit Zweden, de show met zijn tussenkomst dat we in een “digisfeer” leven: de wereld rondom ons digitaliseert met rasse schreden. Digitaal is normaal en mensen gebruiken voortduren digitale en mobiele toepassingen. De evolutie in de gezondheidssector is trager. Des te belangrijker dat we als apothekers het voortouw (blijven) nemen in de gezondheidszorg. Dat vergt ondernemerschap, investeringen en omgaan met overgangsperikelen. Het enige dat zeker is, is de verandering. “Panta Rhei” leerde Heraklitos ons al, toen de Turkse westkust nog tot het antieke Griekenland behoorde. Ik hoorde vooral bevestiging om ondanks de moeilijkheden en discussies de ingeslagen weg verder te zetten.

Volgende week : eerste deel van ons dossier over Robotisering in de zorg : Prof Simoens over het Wonder-project en ROBO-cure.

Published by

Related Posts