Abem programma: een hoofdrol voor de apotheker

De Portugese Apothekersvereniging ANF kaapte met hun Abem-programma de Pharmacy Practice Improvement Award weg op het voorbije FIP-congres in Abu Dhabi. Duarte Santos, bestuurslid van ANF, geeft tekst en uitleg bij dit solidariteitsprogramma, dat door de economische crisis tot stand kwam.

Het Abem-programma (verder afgekort Abem) is het eerste initiatief van de vereniging Dignitude – een versmelting van ‘dignity’ en ‘attitude’. Deze ngo werd eind 2015 opgericht door ANF en de Portugese vereniging van de farmaceutische industrie samen met vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen en sociale instellingen.

Duarte Santos: “Wij hebben een creatieve oplossing gezocht voor een probleem. Als apothekers hebben wij een sterke band met onze patiënten die vaak generaties teruggaat en begrijpen wij dus beter dan wie ook hun noden. Door de crisis en de maatregelen van de Europese Trojka merkten we dat veel families er niet meer in slaagden hun medicatie te betalen.” Volgens de OESO is 29% van de uitgaven voor gezondheidszorg in Portugal “out-of-pocket” en kan naar schatting één op de tien burgers zich niet alle nodige geneesmiddelen veroorloven.

Duarte beaamt dit: “Het was schrijnend om te zien hoe sommige patiënten met een voorschrift voor enkele geneesmiddelen naar de apotheek kwamen en een keuze moesten maken welk product ze zouden kopen. Maar ook de apothekers leden onder de crisis – maar liefst 600 onder hen hadden insolventie- of pandrechtproblemen. Toch besloten ze om te investeren in Abem. Een mooi voorbeeld van betrokkenheid.”

De oplossing

De bedoeling van Abem is een betere toegang tot zorg en medicatie voor de minderbedeelden. Zowel privé als overheidsorganisaties kunnen personen die het niet breed hebben, identificeren en doorverwijzen. Zij krijgen dan een Abem-kaart, een soort verzekeringskaart voor gratis medicatie en farmaceutische zorg. Duarte: “Terwijl ANF en de farmaceutische industrie de kosten van het programma op zich nemen, worden alle donaties van gemeenten, bedrijven, burgers en ook apothekers 100% gebruikt voor het aankopen van geneesmiddelen.”

Discreet en waardig
Sinds de start in mei 2016 heeft dit nationaal solidariteitsprogramma meer dan 7.000 mensen in nood ondersteund, terwijl zowel de deelnemende partners als zij die geholpen worden nog in aantal toenemen. De communicatie gebeurt zowel via de media (radio, tv, kranten, social media) als via de apotheken. “Dat Dignitude in die communicatie niet de aandacht op zich vestigt, is wellicht een van de redenen van Abem’s succes. Zo is de naam van de gemeente op de Abem-kaart duidelijker aanwezig dan die van hen. Op die manier lijkt de kaart een gewone sociale zekerheidskaart en voelen de begunstigden zich niet gestigmatiseerd. Die kwetsbare mensen op een discrete, waardige manier behandelen net als andere patiënten in de apotheek is wat Dignitude beoogt.”

Apotheker in hoofdrol
Duarte besluit: “Dit programma bevestigde de rol van apothekers als een onmisbare component voor een inclusievere samenleving en positieve gezondheidsresultaten voor iedereen. Door mensen toegang te geven tot de geneesmiddelen die ze nodig hebben, verhogen we de therapietrouw en dragen bij tot lagere kosten voor spoedbehandelingen en ziekenhuisopnames.”

We geven nog even Duarte’s reactie mee na het ontvangen van de FIP-award: “Het is een grote eer om wereldwijd erkenning te krijgen voor dit schitterend programma uitgevoerd door apotheken. Deze prijs zal ons doel om de toegang tot geneesmiddelen en gezondheid voor elke Portugese burger te garanderen alleen maar versterken. Hopelijk zijn we daarnaast ook een inspiratiebron voor onze internationale collega-apothekers.”

APP
Vermelden we ten slotte dat de ANF een app creëerde, met de naam “Portugese apotheken”. Deze app is gelinkt aan hun loyalty gezondheidsprogramma (program Sauda) waar twee derde van de apothekers (2000/2800) aan deelnemen. De bedoeling is hun patiënten voordelen aan te bieden, vooral voor medicijnen zonder voorschrift of gezondheidsproducten. Een CRM-tool beheert de app en een overkoepelende website, waarbinnen de mogelijkheid bestaat van een eigen site voor elke apotheek. De app bevat persoonlijke gegevens, productinfo en betrouwbare informatie over gezondheidsthema’s. Daarnaast kan je een apotheek zoeken en weten als het tijd is om medicatie te nemen. Bovendien kan een persoon zich vrijwillig aan een apotheek linken en deze aanduiden als zijn apotheek waarmee hij een sterke band heeft. Kortom, het concept van onze huisapotheker op zijn Portugees.

Volgende week brengt Lieven Zwaenepoel, Voorzitter van FarmaFlux, verslag uit vanop het FIP-congres i.v.m. een sessie over digital health technologieën.

Published by

Related Posts