FemTech : gezond en veilig zwanger dankzij Bloomlife

Ook al worden er wereldwijd 2,6 miljoen baby’s dood geboren – een cijfer dat tien keer hoger ligt dan dat van wiegendood – tot hiertoe was de gezondheid van zwangere vrouwen te weinig het voorwerp van wetenschappelijk onderzoek, zodat ook de technologische innovatie achterophinkt op dit punt. We laten Julien Penders aan het woord, medeoprichter en COO van Bloomlife, een Belgo-Amerikaans bedrijf dat daarin verandering wilde brengen.

Penders : “ Bloomlife ontwikkelt inderdaad tal van oplossingen voor een gezonde zwangerschap. Dat doen we door de combinatie van verbonden apparaten, big data analyse en het verstrekken van informatie aan moeders en artsen. Onze eerste stap in die richting was de ontwikkeling van de slimme contractie tracker, Pregnancy tracker genaamd, die geen medisch hulpmiddel is, maar een commercieel product dat voornamelijk in de VS wordt verkocht. Daarna begonnen we met het ontwikkelen van tools die moeders en artsen in staat stellen om arbeid te voorspellen. Dat project, het Wish-project, wordt gefinancierd door de Europese Commissie. De derde stap is het Beatle-project, dat tot doel heeft tools te ontwikkelen om de gezondheid van de foetus in de baarmoeder te monitoren en dat zich momenteel in de R & D-fase bevindt.”

Partners
“Het Beatle-project dat ongeveer anderhalf jaar geleden begon, wordt gefinancierd door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en telt drie partners: naast Bloomlife zijn dat imec en Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). De taken zijn als volgt verdeeld : imec levert de technologie, meer bepaald een op maat gemaakte microchip. Deze Beatle-IC is een prototype van ‘s werelds eerste draagbare 5-kanaals ECG-chip die de hartslag en beweeglijkheid van de foetus continu, nauwkeurig en op een gebruiksvriendelijke manier registreert vanaf week 20 in de zwangerschap. De chip kan worden geïntegreerd in een kleine, comfortabele wearable en is gekoppeld aan een app waarmee zwangere vrouwen het welzijn van hun baby eenvoudig van thuis kunnen monitoren.” Het ZOL valideert de technologie. Dit komt erop neer dat ze de nieuwe technologie gaan vergelijken met de gouden standaard, dit is de huidige beschikbare technologie. In het geval van de foetale hartslag is dat een CTG (cardiotocograaf). De derde partner in dit project is Bloomlife. Zij brengen alles bij elkaar en doen de nodige data-analyses.

Stand van zaken
“Op dit moment hebben we de microchip en het prototype ontwikkeld en evalueren we de prestaties van de microchip. Eind dit jaar weten we of dit prototype in staat is de hartslag van de foetus te meten, maar het duurt zeker nog twee of drie jaar eer het product op de markt komt. Eerst moeten we het prototype verkleinen dat nu nog de grootte van een schoendoos heeft, omdat het tal van interfaces bevat die nodig zijn voor de testen en de validatie. Daarna volgt er een kwaliteitscontrole en checken we of alles werkt. Zo gauw we nadien de goedkeuring krijgen, brengen we het product, dat momenteel nog geen naam heeft, op de markt.”

Doel
Met hun lopende onderzoeksinitiatieven wil Bloomlife ervoor zorgen dat ouders en zorgverleners het risico op geboortecomplicaties niet alleen beter begrijpen, maar ook dat ze op basis van nauwkeurige en betrouwbare informatie de juiste beslissingen nemen.

Volgende week : Katleen Gabriels (Universiteit Maastricht) over ethiek en technologie.

Published by

Related Posts