Vrouwen in technologie

Het Wereld Economisch Forum voorspelt dat als we niets doen het nog 202 jaar duurt eer er volledige gendergelijkheid is.  Terwijl IJsland en de Scandinavische landen het beste scoren, zakte België vorig jaar naar de 32ste plaats. Daarmee doen we het niet alleen minder goed dan onze buurlanden, we staan zelfs achter Nicaragua, Rwanda, Namibië en de Filippijnen. Een van de sectoren waarin grote ongelijkheid heerst is technologie en IT.

De komende weken laten wij hier in elk geval twee vrouwen aan het woord die in die wereld meer dan hun mannetje staan.

De Vlaamse Véronique Peiffer in Silicon Valley
Van jongs af had Véronique Peiffer interesse in technologie, las ze graag wetenschappelijke magazines en boeide de medische wereld haar. Na een fellowship innovatie in de medische technologie aan Stanford University stampte ze in 2016 haar eigen bedrijf palmm uit de grond in Silicon Valley.

Van Leuven naar Londen
Véronique, afkomstig uit Sint-Truiden, studeerde samen met een handvol meisjes Burgerlijk ingenieur – Werktuigkunde aan de KULeuven. Dankzij een beurs van de British Heart Foundation stak ze nadien het kanaal over voor haar doctoraatstudies aan het Imperial College London. Ze onderzocht met behulp van computermodellen hoe cardiovasculaire aandoeningen zich ontwikkelen en probeerde hun invloed op de bloedstroming beter te begrijpen.

Terug naar België
Véronique Peiffer: “ Na het afleggen van mijn doctoraat keerde ik terug naar België om in Brussel aan de slag te gaan bij McKinsey & Company als management consultant. Ik werkte er voor enkele Fortune 500 bedrijven – een lijst van Amerikaanse bedrijven gerangschikt op basis van hun jaaromzet – meer bepaald voor bedrijven in de farmaceutica en medische technologie.”

Via Amazon naar Stanford University
“Toen ik in het kader van die job op zoek was naar meer informatie over de regulatorische aspecten van medische technologie, kwam ik via Amazon toevallig terecht bij een boek dat niet alleen dit thema behandelde, maar ook aandacht besteedde aan innovatie in de medische technologie. Dit boek, gepubliceerd door professoren en artsen van de Stanford University, maakte gewag van een eenjarig Fellowship dat focust op innovatie in medische technologie. Aangezien me dit een boeiend onderwerp leek, besloot ik mijn kandidatuur in te dienen en een jaar later vertrok ik naar Californië.“

Tot in Silicon Valley
“Mijn werk aan Stanford University leidde tot het oprichten van mijn huidige bedrijf, palmm. Het maakt deel uit van het Fogarty Institute for Innovation in Mountain View, CA, waar een twaalftal start-ups van medische technologieën – met 4 vrouwelijke CEOs waaronder ikzelf – gevestigd zijn. We zijn een medisch product aan het ontwikkelen dat excessief zweten (hyperhidrosis) voorkomt, een probleem waar bijna 5 procent van de wereldbevolking mee kampt. Onze eerste toepassing is specifiek gericht op zweethanden, omdat een vriend – en co-founder van palmm – er last van heeft en nooit een goede oplossing had gevonden. Een eerste versie van ons product werd al getest op elf patiënten, met zeer goede resultaten. Als een persoon je komt vertellen dat hij voor het eerst iemand een droge hand kan geven, dan doet je dat toch wel iets. Momenteel brengen we nog enkele wijzigingen aan en in het komend kwartaal volgen er een nieuwe reeks testen, waarna we een aanvraag indienen bij de Food and Drug Administration om het product in de VS op de markt te mogen brengen.

Vooroordelen
Ook al haakte een mannelijke investeerder ooit af omdat ‘hij al in genoeg andere femtech bedrijven geïnvesteerd had’, Véronique heeft niet het gevoel dat ze zich harder heeft moeten bewijzen als vrouw tussen mannelijke collega’s. “Sterker nog, als vrouwelijke CEO krijg ik eerder vaker de kans om mijn verhaal te brengen – en dat is natuurlijk een voordeel. Niet dat we niet alert moeten blijven voor vooroordelen omwille van geslacht, ras of leeftijd.”

Tips voor vrouwen in de technologiesector
“Maar waar een wil is, is een weg.” zegt Véronique vastberaden. “Met dat motto, kom je mijns inziens heel ver. Ga voor jezelf na wat je wilt bereiken over vijf of tien jaar, en werk daar naartoe. Herhaal die oefening af en toe, zodat je niet plots beseft dat je geen langetermijndoelstelling meer hebt of dat je naar een doel toewerkt dat je niet meer boeit. Zoek zeker mentors waar je naar opkijkt en bij wie je terechtkan voor advies, maar evengoed vrouwelijke “peers” die je als klankbord kan gebruiken – vaak kampen ze met gelijkaardige moeilijkheden en kan een gesprek nieuwe perspectieven bieden.”

Wil je nu alvast meer lezen over dit project, klik dan hier. We komen zeker nog terug op het verder verloop van dit project. 

Volgende week: Sanne Vermeiren : Hoe je van een bachelor in Marketing Young ICT Lady 2019 wordt.

Published by

Related Posts