De zorg robotiseert

Ook in de gezondheidszorg deed de robotisering haar intrede met o.a. operatie-, zorg- of apotheekrobots. In Japan streven ze er zelfs naar om 80% van de ouderen te laten verzorgen door een robot tegen 2020.*

Opereren met precisie
Operatierobots hebben hun plaats verworven in het operatiekwartier en kunnen op twee manieren ingezet worden. Met telechirurgie kan een arts ze vanop afstand bedienen, vooral handigin afgelegen gebieden, maar hij kan ze ook gebruiken om microchirurgisch te opereren. Dankzij een camera met driedimensionale beeldvergroting, zo’n 10 keer t.o.v. het blote oog, ziet de arts alle details van het operatiegebied perfect. Bovendien zijn de robotinstrumenten klein, trillingsvrij en zeer beweeglijk zodat de operatie nauwkeurig kan uitgevoerd worden. Hierdoor blijven zenuwen en bloedvaten gespaard en zijn operaties minder invasief, wat maakt dat patiënten sneller herstellen. Digitale technologie kan de zorgkwaliteit doen stijgen en tegelijk de kosten beteugelen, wat zowel een  financieel voordeel is voor de ziekteverzekering als voor de patiënt.

(Zorg)assistent
Robots kunnen niet enkel operaties (helpen) uitvoeren in ziekenhuizen, ze kunnen ook het onthaal doen, maaltijden rondbrengen enz. Ook in meer dan 100 woonzorgcentra worden robots al volop ingezet. In dat kader past het Wonder-project van imec. Met de humanoïde robot Zora (foto hierboven) wil het 24/7 interactieve, geautomatiseerde ondersteuning geven voor gepersonaliseerde zorg van dementiepatiënten. Enerzijds heeft het project als doel gedragsstoornissen bij bewoners volledig automatisch te detecteren. Anderzijds onderzoekt het hoe Zora semi-autonoom kan rondlopen en in interactie treden met de bewoners om verpleegkundigen en zorgverleners in hun werk te ondersteunen.

Gezelschap
Een Noorse start-up, No Isolation ontwikkelde een kleine telepresence robot om de eenzaamheid van langdurig zieke kinderen te verminderen en hen de kans te geven deel te nemen aan het dagelijks leven van de klas. Sinds januari 2019 maken meer dan 850 kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar er actief gebruik van in enkele Europese landen waaronder België. 

Apotheek

Foto :
https://www.meditech-pharma.com/

Dat er ook in apotheken hoe langer hoe meer robots staan, zien we op de jaarlijkse Pharmanology beurs waar het aanbod jaar na jaar groeit met multifunctionele robots op maat, voorzien van bi-directionele en geluidloze, multipicking grijpers, enz. Daarnaast kan de robot als verlengstuk van de apotheek fungeren, zodat de klant/patiënt na sluitingsuur een fopspeen of OTC-pijnstiller zelf uit de muur kan halen. 

Ethisch kantje
Hoe het met de ethische kant van deze vooruitgang zit, lezen we in Jonathan Eynikels boek Robot aan het stuur waarin hij de verwevenheid tussen techniek en ethiek analyseert en ons dwingt erover na te denken. Volgens hem kunnen mens en robot perfect naast elkaar functioneren en elkaar versterken in de zorgsector, maar vervangt een robot het menselijke contact niet. “Ook al kost een verpleger meer dan een robot, hij biedt toch een meerwaarde. We moeten absoluut opletten voor een anonieme zorgsector zonder menselijk contact,” aldus Eynikel.

*Bron : 7 trends die de zorg in 2020 ingrijpend veranderen, p. 3 – Wortell

Volgende week: Vlaams ambassadeur Lon Holtzer en Carine Boonen van Flanders’ care over de robotisering in de zorg van de toekomst.

Published by

Related Posts