Review : Digital Health Implementation Playbook

Eind vorig jaar lanceerde de American Medical Association (AMA) het Digital Health Implementation Playbook, een ‘draaiboek’ of 12-stappenplan voor het ontwikkelen van digitale gezondheidshulpmiddelen, gaande van het maken van een case voor je product tot en met de uitbouw ervan (scaling).

Kenniskloof
Playbook kan een hulpmiddel zijn omdat er te vaak pilootprojecten gestart worden die nooit in praktijk omgezet worden. Er is immers nog altijd een enorme kenniskloof, terwijl digitale gezondheid steeds meer alomtegenwoordig is. Het Playbook heeft dan ook de bedoeling dit gat te dichten dankzij de input van meer dan 80 artsen, technologen en patiënten enz.

Online coaching
Niet alleen leeft er een zekere bezorgdheid over de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gegevens in digitale gezondheidssystemen, heel wat artsen, onderzoekers en beleidsmakers zijn ook van mening dat de adoptie en implementatie van digitale gezondheidsoplossingen moeilijk en tijdrovend kan zijn. Daarom biedt de AMA naast het draaiboek online coaching aan. Wanneer een gebruiker online toegang wil tot het Playbook wordt hij gevraagd om zijn e-mail te sturen en zich automatisch in te schrijven in een coachingserie die hem door de stappen zal leiden. De AMA wil op die manier van technologie een troef maken en geen last. AMA ziet het draaiboek als een “levend document”, dat continu zal geüpdatet worden.

Betrouwbare apps en wearables
Het Playbook focust vooral op Remote Patient Monitoring (RPM) dat de mogelijkheid schept om chronische ziekten zoals diabetes, chronisch obstructieve longziekte (COPD), astma en chronisch hartfalen beter te begrijpen en te beheersen. De AMA meent dat naarmate meer apps en wearables worden gevalideerd als nauwkeurige, betrouwbare en effectieve gezondheidszorghulpmiddelen, de digitale technologie meer en meer haar plaats zal vinden in de medische praktijk. Ook in België is er op het vlak van de betrouwbaarheid van apps werk verricht. Zo vind je op mhealthBelgium alle tot nu toe door de overheid goedgekeurde medische apps.

Scepticisme achterwege
Terwijl AMA aanvankelijk sceptisch was om de digitale gezondheidstrein te springen, is het nu een absoluut voorstander van de invoering van digitale gezondheidsinnovaties. Dat het gemiddeld 17 jaar duurt voordat nieuwe gezondheidstechnologieën ingeburgerd zijn, wil AMA met dit Playbook goed en wel ompolen.

Volgende week : eerste deel van onze miniserie : Virtual Reality in ons dagelijks leven.

Published by

Related Posts