“The future of healthcare is personalised”

Deze week als laatste onderdeel van onze miniserie over 3D-printen geven we het woord aan Jan De Belie, Professional Affairs Advisor bij Pharmaceutical Group of the European Union  (PGEU).

“The future of healthcare is personalised” is momenteel een mantra geworden voor bijna elke beleidsmaker in de gezondheidszorg. Doordat we vandaag alsmaar beter de gezondheidstoestand van de patiënt kunnen meten en voorspellen, met daarbij horend de zeer verschillende individuele kenmerken, zoals genetische variabiliteit, neemt ook de vraag naar gepersonaliseerde geneesmiddelentherapieën snel toe.

Extra tool
Apothekers bieden op vlak van gepersonaliseerde geneesmiddelen uiteraard al sinds het ontstaan van het beroep een zeer toegankelijke oplossing, namelijk magistrale bereidingen. Een 3D-printer in de apotheek moet dan ook gezien worden als een extra werktuig om orale geneesmiddelen te bereiden op maat van elke patiënt, voorbij de gelullier. Een 3D-printer laat namelijk naast personalisatie van de dosis (een mogelijk tijdbesparend alternatief voor de bereiding van magistrale gelules) theoretisch ook toe om de vrijstelling (vertraagd/gecontroleerd) van een geneesmiddel op maat aan te passen, net als de kleur, vorm en/of smaak van een tablet, zodat de therapietrouw kan verbeterd worden. Sommige wetenschappelijke publicaties vermelden zelfs het feit dat een 3D-printer één tablet kan printen dat bestaat uit verschillende actieve stoffen, zodat patiënten minder pillen moeten slikken, hetgeen de therapietrouw en medicatieveiligheid opnieuw ten goede komt.

Uitdagingen
Op dit moment bestaan er nog heel wat uitdagingen zowel op vlak van wetenschappelijke & technologische ontwikkelingen als het reglementaire kader hierrond. Het zal belangrijk zijn om een toestel te ontwikkelen dat zowel qua grootte, snelheid, prijs en kwaliteit geschikt is voor integratie in de werking van een officina-apotheek.  Intussen zijn enkele internationale onderzoeksinstellingen (inclusief enkele Belgische universiteiten!) gefocust op de verdere ontwikkelingen van 3D-printing van geneesmiddelen. Een van de voorlopers is de FabRx spin-off van de University College of London. Zij experimenteren met productietechnologieën voor het 3D-printen van geneesmiddelen, waarbij zowel van vaste als vloeibare uitgangsvormen gestart kan worden. Heel belangrijk om te weten is dat er waarschijnlijk niet een type 3D-printer zal zijn die alle geneesmiddelen kan verwerken. Door hun verschillende fysicochemische eigenschappen, zoals temperatuurgevoeligheid, lijkt het dat de Fused Deposition Modeling (FDM) de meest gangbare technologie voor toepassing in de officina-apotheek zal zijn.

Snoepfabriek
Om de integratie van 3D-printing in de praktijk te bevorderen, kreeg FabRx recent een financiering om enkele bestaande uitdagingen rond GMP en reglementaire vereisten  bij de huidige commercieel beschikbare 3D-printers aan te pakken. Dit project zal gevoerd worden in samenwerking met de “Magic Candy Factory”, een bedrijf gespecialiseerd in ge-3D-print snoep in allerlei vormen, kleuren en smaken.

In heel wat landen beginnen apothekersverenigingen het potentieel van 3D-printing van geneesmiddelen in te zien, waarbij reeds nagedacht over mogelijke pilootprojecten. Deze technologie zal zich de komende jaren dus snel blijven verder ontwikkelen, met hopelijk enkele positieve projecten in de praktijk geïntegreerd, die zo de toegevoegde waarde van apothekers in het begeleiden en voorzien van gepersonaliseerde zorg en geneesmiddelen verder kunnen uitbouwen!

Volgende week : In de kijker : Digital Health Implementation Playbook

Published by

Related Posts