België: duidelijk voortrekker op vlak van gegevensdeling

Over de voordelen van het GFD hadden we het in onze vorige blog, maar hoever staan onze buurlanden? Een VUB-studie over de impact van het GFD in de officina-apotheek toont dat drie landen ver vooruit zijn op de rest.

Enquête
Officina-apothekers in 12 Europese landen, die via PGEU (Pharmaceutical Group of the EU) werden gerekruteerd, vulden hiertoe een enquête in. Er werd o.a. gepolst naar het uitwisselen van patiëntengegevens tussen apothekers en of de toestemming van de patiënt nodig was voor het registreren en/of consulteren ervan. We zien dat vooral West-Europese landen deze enquête beantwoord hebben, de deelname was niet verplicht. Deelnemende landen waren Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Italië, Luxemburg, Macedonië, Nederland, Portugal, Spanje en Tsjechië.

Top drie
Behalve in België kent Denemarken een globaal medisch dossier dat alle geneesmiddelen bevat die de laatste twee jaar in alle Deense apotheken afgeleverd zijn. Ook in Nederland wisselen huisartsen, (ziekenhuis)apothekers en medische specialisten elektronisch medische gegevens uit met andere zorgverleners in dezelfde regio – Nederland telt 44 regio’s – via het beveiligd netwerk Landelijk Schakelpunt (LSP).

In de startblokken
Hoe ziet de situatie eruit in de andere landen? In amper vijf Europese landen zijn er plannen om in de toekomst medische gegevens te delen. Zo lopen er in Duitsland twee pilootprojecten rond de uitwisseling van patiëntengegevens tussen de arts en de door de patiënt gekozen apotheker, terwijl er in Ierland sprake is van een samenvattend gezondheidsdossier van elke patiënt dat door arts en apotheker kan geraadpleegd worden. In Luxemburg zou “e-santé” gebruikt worden met een uitwisseling tussen artsen, apothekers en ziekenhuizen, terwijl het in Spanje dan weer zou gaan om een gedeeld farmaceutisch dossier tussen verschillende apotheken. In Tsjechië ten slotte zal het afhangen van het wetgevingsproces of er gegevensdeling komt.

Toestemming
De patient consent voor het registreren van de gegevens – een eerste stap naar gegevensdeling – geldt zowel in de bovenstaande top 3-landen als in Estland, Italië, Portugal en Spanje.

Bron : Tom Beaujean, Impact van het gedeeld farmaceutisch dossier in de officina-apotheek in België. VUB Masterproef 2016-2017

Published by

Related Posts